About DENTSU INC.

Corporate Data

Board Members/Management

  • Board Members/Management
  • Subsidiaries in Japan
  • Affiliated Companies in Japan
  • Access Map
  • Corporate History

BOARD MEMBERS

Representative Director Tadashi Ishii    
Directors Shoichi Nakamoto Yuzuru Kato Tim Andree
Kunihiro Matsushima Yoshio Takada Akira Tonouchi
Kazufumi Hattori Toshihiro Yamamoto  
Outside Directors Yutaka Nishizawa Masaki Fukuyama

AUDIT & SUPERVISORY BOARD MEMBERS

Audit & Supervisory Board Members Kaoru Shimura Kenichi Kato Atsuko Toyama
Toshiaki Hasegawa Kentaro Koga

EXECUTIVE OFFICERS

President & CEO Tadashi Ishii
Senior Executive Vice President & CFO Shoichi Nakamoto    
Executive Vice Presidents Yuzuru Kato Tim Andree  
Senior Vice Presidents Kunihiro Matsushima Yoshio Takada Naoki Tani
Executive Officers Akira Tonouchi Fumiharu Kobayashi Toshihiro Yamamoto
Tsuneo Ogasawara Kazufumi Hattori Nobuyuki Tohya
Tsuyoshi Iwashita Seiji Ito Yasuo Motoi
Yuichi Ohkubo Yoshiaki Suzuki Wataru Mochizuki
Keiichi Maeda Kiyoshi Nakamura Jerry Buhlmann
Hiroaki Sano Yoshiharu Sengoku Takaki Hibino
Toshiya Ohyama Norio Kamijo Takashi Yagi
Masahiko Hibi    

(As of June 26, 2015)