About DENTSU INC.

Corporate Data

Board Members/Management

  • Board Members/Management
  • Subsidiaries in Japan
  • Affiliated Companies in Japan
  • Access Map
  • Corporate History

BOARD MEMBERS

Representative Director Tadashi Ishii    
Directors Shoichi Nakamoto Yuzuru Kato Tim Andree
Akira Sugimoto Kunihiro Matsushima Yoshio Takada
Akira Tonouchi Kazufumi Hattori Toshihiro Yamamoto
Outside Directors Masaki Fukuyama Yutaka Nishizawa

AUDIT & SUPERVISORY BOARD MEMBERS

Audit & Supervisory Board Members Kaoru Shimura Kenichi Kato Atsuko Toyama
Toshiaki Hasegawa Kentaro Koga

EXECUTIVE OFFICERS

President & CEO Tadashi Ishii
Senior Executive Vice President & CFO Shoichi Nakamoto    
Executive Vice Presidents Yuzuru Kato Tim Andree  
Senior Vice Presidents Akira Sugimoto Kunihiro Matsushima Yoshio Takada
Naoki Tani    
Executive Officers Kazumichi Iwagami Akira Tonouchi Fumiharu Kobayashi
Toshihiro Yamamoto Tsuneo Ogasawara Kazufumi Hattori
Nobuyuki Tohya Tsuyoshi Iwashita Seiji Ito
Yasuo Motoi Yuichi Ohkubo Yoshiaki Suzuki
Wataru Mochizuki Keiichi Maeda Kiyoshi Nakamura
Jerry Buhlmann Tatsuyuki Uchida Hiroaki Sano
Yoshiharu Sengoku Takaki Hibino Toshiya Ohyama

(As of April 1, 2014)