Mød De Grønne Forbrugere

Når det kommer til bæredygtighed, er danskerne både optimistiske og bekymrede. De har både fokus på dem selv og fællesskabet. De ser både sig selv som ansvarlige og ikke-ansvarlige for en bæredygtig fremtid. Nogen sparer på vandet, mens andre skærer ned på kødet. I De Grønne Forbrugere tager dentsu temperaturen på danskerne og undersøger, hvordan og hvor meget tanker om bæredygtighed spiller ind i deres hverdag og i deres forbrug.

Dentsu har spurgt 3.000 danskere om deres holdning til bæredygtighed og forbrugsvaner. På baggrund af analysen har dentsu identificeret fire grønne segmenter blandt de danske forbrugere, som udgør størstedelen af den danske befolkning. Du skal nu møde ’De Snusfornuftige’, ’De Blæredygtige’, ’De Bekymrede’ og ’De Aktivistiske’, som udgør ’De Grønne Forbrugere’.

De snusfornuftige

28% af befolkningen - 56% kvinder - bosat i hele landet - overvægt af pensionister

De snusfornuftige har et moderat forhold til bæredygtighed. De er særligt optagede af et genbruge og generelt vælge bæredygtige løsninger, som giver en reel ressourcemæssig besparelse (fx spare på vand, energi, mad). De træffer grønne valg og lever ”med måde”, fordi de er vokset op sådan – ikke fordi de gerne vil fremstå bæredygtige i andres øjne.

 • 79% mener livsstilsændringer er nødvendige for at læse nuværende og fremtidige udfordringer ift. bæredygtighed (i116)
 • 43% er i tvivl om, hvad de selv kan gøre for at leve mere bæredygtigt (i113)
 • 93% mener regeringen har ansvar for, at vi har et bæredygtigt samfund (i112)

De blæredygtige

8% af befolkningen - 71% mænd - bosat i større byer - middel indkomst

Er målgruppen der ikke helt lever op til deres egne grønne ambitioner. De synes, at det er vigtigt at træffe bæredygtige valg, men samtidig gør de ikke særligt meget for at leve mere grønt. Både fordi de ikke har den økonomiske formåen, men også fordi det hænger dårligt sammen med deres ønske om at leve luksuriøst. Bæredygtighed er for denne målgruppe mere et modefænomen end en hjertesag.

 • 80% føler ikke, de kan gøre en forskel ift. klima og miljø (i296)
 • 80% mener bæredygtighed er andres ansvar (i667)
 • 84% vil gerne anerkendes som et menneske, der lever bæredygtigt (i233)

De bekymrede

13% af befolkningen - 64% kvinder - bosat i mindre byer - middel til høj indkomst

Er målgruppen med stor usikkerhed ift. grønne valg. De bekymrer sig – især om deres nærmeste familie, og de forsøger at træffe mange bæredygtige valg for at sikre fremtiden for deres børn. De har brug for at blive støttet og bekræftet i deres valg, og du skal ikke forvente, at de kaster sig over de nyeste trends og tendenser. De venter til det er gennemtestet.

 • 91% er villige til at ændre adfærd for at leve mere bæredygtigt (i152)
 • 65% er i tvivl om, hvad de selv kan gøre for at lever mere bæredygtigt (i171)
 • 98% får det godt med sig selv, hvis de gør noget godt for naturen eller samfundet (i142)

De aktivistiske

19% af befolkningen - 55% kvinder - bosat i større byer - høj indkomst

Er målgruppen med nok kapital økonomisk, fagligt og socialt til at gå forrest ift. den grønne omstilling. De er optimister og tror på, at de kan være med til at gøre en forskel for samfundet – for vores alles fælles bedste. De træffer mange bæredygtige valg, og det er vigtigt for dem, at andre mennesker ser og anerkender, at de lever en bæredygtig livsstil.

 • 74% er villige til at give afkald på materielle goder for at leve mere bæredygtigt (i161)
 • 60% vil gerne anerkendes som et menneske, der lever bæredygtigt (i167)
 • 95% mener, de har et medansvar for at gøre vores samfund bæredygtigt (i140)

Hvem er dine kunder?

Nu kender du de fire grønne forbrugertyper, og måske du har fået en øjenåbner for, hvilken type du selv er. Men hvordan fordeler dine kunder sig på de fire typer, og hvem er egentligt mest værdifulde for dit brand?

Hvis du har dine kunders emailadresser, eller kan sende spørgeskema ud til dem via en pop up funktion på dit website eks. På den måde er det faktisk muligt at segmentere dine kunder og/eller websitebesøgende gennem en bestemt spørgeramme og få viden om, hvordan dine kunder fordeler sig – og hvordan du skal kommunikere dine grønne budskaber. 

Ved at kende dine eksisterende og potentielle kunders motivation, bekymringer og barrierer for at leve et grønnere liv, bidrager du ikke bare til at vækste egen forretning. Gennem produktudvikling og kommunikation, der er relevante for lige præcis din grønne målgrupper, kan du være med til at ændre forbrugeradfærd og bidrage til at skabe en større samfundsmæssig ændring. Det er da win-win.

Kontakt Michael Johansen på email Michael.Johansen@dentsu.com for at høre mere.