Dentsu Deep Dive: Bliv klar til en cookieløs fremtid

Published on:


I takt med et større fokus på privacy, herunder brugen af cookies, har nogle af de større tech-huse igangsat initiativer, der stiller nye krav til os, som ønsker at opsamle, anvende og måle på data fra digitale platforme. Herudover stiller de nye cookieretningslinjer og GDPR højere krav til indsamling af consent samt opbevaring og håndtering af persondata. Alt dette resulterer i nye krav til, hvordan vi bør anvende 1. parts data, målretning af digitale annoncer, og hvordan vi i højere grad stiller os kritisk i forhold til rapportering, analyse og effektmåling fra digitale kanaler. Vi bliver derfor nødt til at tænke i andre og nye baner, når vi går mod en cookieløs fremtid. 

Mads Øvlesen Executive Director, Technology, Carat

Mads Øvlesen 

Executive Director, Technology, Carat 

LinkedIn
Thomas Toftdahl

Thomas Toftdahl
Head of Business Technology Carat

LinkedIn