Vi skal kende forbrugerne og det samfund, de lever i, for at skabe de bedste løsninger for vores kunder

Vi har en lang tradition for at arbejde med forbrugerstudier. I studierne identificerer vi en forbrugertendens, som har både samfundsmæssig betydning og et kommercielt potentiale. Studierne hviler på et solidt datagrundlag, og vi triangulerer både kvalitativ og kvantitativ data, observationer, ekspertinterviews, adfærdsdata, digital data, forskning og meget mere.

På forkant med udkanten


Forbrugerstudiet undersøger det såkaldte "udkantsdanmark" og identificerer de vigtigste værdier og potentialer i "udkanten".

Flyt dig! Et forbrugerstudie om danskernes flyttevaner

Dette forbrugerstudie undersøger det kommercielle potentiale, der opstår, når danskerne flytter.

Tid til tillid


Ovenpå et år præget af tillidsskandaler undersøgte vi tilliden anno 2019, og hvordan brands kan arbejde med tillid.