Søger du sparring og vidensdeling, så er dette netværk noget for dig.

Dentsu Sustainable Marketing Academy får du viden, teori, frameworks, eksempler og ser cases på, hvordan du kan integrere bæredygtighed i din afdeling, samt hvordan du kan indarbejde det i dine eksterne aktiviteter. Har du allerede styr på bæredygtighedsbegreberne, og er din virksomhed nået langt med jeres bæredygtighedsstrategi, så er akademiet ikke nødvendigvis noget for dig. Som alternativ tilbyder vi et netværk af marketingprofessionelle der ligesom du, er godt i gang på den bæredygtige rejse.

Konceptet
Dette er et netværk faciliteret af dentsu, hvor vi mødes en gang i kvartalet og deler cases, sparrer med hinanden og får ny inspiration under temaet ”ansvarlig marketing”.

Vi mødes fire gange om året; dels hos dentsu i København, dels ude hos jer og andre interessante steder, som vi løbende aftaler i fællesskab.


Møderne

Du kan forvente dig, at hvert møde byder på inspiration udefra, tid til aktivt at diskutere temaet, samt at få tid til dilemmahåndtering i mindre grupper. 

Møderne bliver stramt faciliteret, så vi sikrer, at vi bruger tiden optimalt.

Ift. rammerne tilstræber vi at komme ”ud af huset” og besøge nogle steder, der udmærker sig ved at gøre noget skævt, opsigtsvækkende eller inspirerende, når det kommer til bæredygtighed.

Det første møde forventes afholdt i København en eftermiddag i Q1 2023. Her vil programmet stå på deling af succeshistorier og udfordringer, dialog, netværk og forventningsafstemning. Herudover vil Julie Daugaard, Executive Strategy & Growth Director hos dentsu, præsentere, hvordan et videnshus som dentsu arbejder med ansvarlighed og bæredygtighed. Til sidst vil vil slutte aftenen af med en fælles middag.

Herefter følger en havsafari-ekskursion i samarbejde med WWF i Q2 samt to mødegange i andet halvår. I alt kan du se frem til fire mødegange i 2023 - inklusiv en frokost og en middag.

Der vil være rig mulighed for at byde ind med idéer til talere, besøg etc., og tanken er, at vi udvikler netværket sammen. 


Forventet udbytte

Med en plads i Netværket for Ansvarlig Marketing vil du kontinuerligt være opdateret på den nyeste viden indenfor området samt på cases, trends og lovgivning. Du vil høre om, hvordan andre har løst udfordringer samt få muligheden for at få sparring på egne udfordringer.

Bæredygtighedskonsulent Sara Øllgaard vil facilitere netværksmøderne og sikre, at du hver gang får noget med hjem. Bl.a. vil du

  • forblive skarp og opdateret indenfor bæredygtig markedsføring
  • blive motiveret til fortsat at sætte baren højt 
  • blive inspireret af og kan hente sparring fra ligesindede ift. aktuelle dilemmaer 
  • få en oplevelse af et værdiskabende frirum, hvor du får mulighed for også personligt at udvikle dig


Hvem kan deltage?
Netværket er for alle tidligere deltagere på Dentsu Sustainable Marketing Academy samt for øvrige senior marketingfolk og marketingchefer, der er nået langt på den bæredygtige marketingrejse. Vi ønsker at holde netværket på min. 10 og maks. 25 personer. 

Tilmelding er ud fra først-til-mølle princippet. Netværkspladsen er personlig og følger dig uanset et eventuelt jobskifte.


Tilmelding
Prisen for en netværksplads i 2023 ligger på 14.995 DKK ekskl. moms. 

Tilmeld dig via mail til Nicoline Torm på Nicoline.Torm@dentsu.com.

Spørgsmål om netværket kan ligeledes rettes til Nicoline.