Kompasset, der guider vores arbejde, er fælles værdi skabt gennem socialt ansvar.

Samfundet står overfor nogle af sine hidtil største udfordringer. Klimaforandringer, nedsat biodiversitet og enorm ulighed skaber akut disruption. Borgerne kræver forandring. Og virksomheder er presset til at svare.

Som global leder indenfor medier og marketing forstår vi den kraft, vi har til at influere den måde mennesker tænker, føler og handler på. Vi anerkender også den rolle, vi har i at skabe forbrug. Derfor indkorporerer vi et menneskefokuseret design i vores strategi- og planlægningsproces, så vi kan blive endnu bedre til at fokusere på bæredygtig adfærd og de behov, nutidens ansvarlige forbruger har.

Vi har ansvaret, muligheden og privilegiet til at kunne guide vores ansatte, kunder og samfundet gennem denne disruption. Vi vil fusionere data, teknologi og kreativitet på en måde, som hjælper med at skabe en lysere, mere bæredygtig fremtid for alle.

Forandring starter ved os alle

For planeten

Vi har transformeret vores forretning til at være en lav-carbon udleder med brug af 100% genanvendelig energi.

For samfundet

Vi hjælper vores ansatte med at dele deres tid og talent med samfundet.

For vores ansatte

Vi skaber en divers og inkluderende arbejdsplads med fokus på at gøre en forskel.

The Code

Den globale undersøgelse ‘The Society Index’ (dentsu, 2019) viser, at kun 45% af befolkningen er optimistisk omkring den digitale økonomis muligheder. Det vil vi gøre noget ved. Derfor stiller vi vores viden og engagement til rådighed med The Code, som er et gratis undervisningstilbud til folkeskoler, gymnasier og videregående uddannelser.

Læs mere