Kristin Brimi

Managing Director, Vizeum

Mangfold handler om berikelse, rettferdighet og likeverd. Å lede et selskap som tar et tydelig standpunkt og har nulltoleranse for noen form for diskriminering, er viktig for meg. I Vizeum og Dentsu skal det være trygt å være den man er, og vise hva man står for.

Mangfold er, etter min mening, en av de viktigste kulturverdiene til Dentsu og jeg er glad for å tilhøre et konsern som så tydelig setter dette på dagsorden. Også er det viktig at vi gjør dette hver eneste dag. I Dentsu og Vizeum skal mangfold og likeverd være en del av det som utgjør grunnstammen, og grunnstemmen, i det vi sier og gjør. Det er hos oss, som hos andre, viktige områder som er nedfelt i vedtakene våre, om hvem vi er og hva vi står for. Men slike vedtak har liten verdi om de ikke etterleves. Det har hver og en av oss, et ansvar for å gjøre. Vi må selv ta aktive valg, vi må sette det på agendaen i det daglige og vi må definert tydelige forventinger til hvordan vi utviser respekten for hverandre.

Vi skal respektere, akseptere og applaudere kjærligheten

Vi skal respektere, akseptere og applaudere kjærligheten, uansett hvilken form den kommer i. Og for meg personlig, står anerkjennelse og verdien til enkeltmennesket høyest. Grunnholdninger som jeg fikk inn fra barnsben og som er minst like viktige i voksen alder. Respekt for hverandre, uavhengig av bakgrunn eller nasjonalitet, seksuell legning eller livssyn, troner høyt.  Mangfold handler om berikelse, rettferdighet og likeverd. Å lede et selskap som tar et tydelig standpunkt og har nulltoleranse for noen form for diskriminering, er viktig for meg. Og siden mangfold og likeverd er en del av mine grunnverdier, hadde jeg rett og slett ikke kunnet jobbet i et konsern hvor det hadde vært dissonans mellom selskapets holdninger og verdier, og mine egne.

Det skal være trygt å være den man er

Å anerkjenne det forskjellige i oss, vise raushet og åpenhet er også helt avgjørende for å skape et godt og inkluderende miljø på arbeidsplassen. I Vizeum og Dentsu skal det være trygt å være den man er, og vise hva man står for.

Men fortsatt er det nødvendig at vi både setter - og holder fokus - på likeverd. Det handler om hvordan vi jobber sammen og hvordan man utøver respekten og forståelsen for hverandre – uansett hvem man elsker. I 68 land er det fortsatt forbudt å elske en av det samme kjønn og selv om vi er kommet langt i Norge må vi fortsette å fokusere, helt til vi er helt i mål. Det er fortsatt handlinger og ytringer som diskriminerer.  Det er fortsatt steder hvor antikvariske holdninger veier tyngst. Det verken kan, eller vil vi, akseptere.

Kjærlighet er tross alt verdens vakreste følelse

Jeg synes det er fantastisk at vi feirer Pride og at det har blitt den folkefesten som det har. Det er jo ingen bedre måte å feire kjærligheten på. Selv var jeg i Oslo i helgen, og til tross for at feiringen var annerledes i år, var det herlig å se at det var så mange som var ute og satte ekstra farge på byen vår. Jeg synes det er viktig at vi, både som bransje og selskap, er tydelig i vår støtte og hyllest til Pride. Og vi gjør det jo, nesten alle sammen, når vi setter farger på logoen vår, når vi snakker høyt og bredt om holdningene våre og stiller oss stolte under regnbuefanen. Det er fint og ikke så rart, kanskje, kjærlighet er tross alt verdens vakreste følelse – og den skal vi feire.