Jennifer Lamson

Energi- og miljørådgiver, Höeg Eiendom

Dentsu flytter inn i Kristian Augusts gate 23 høsten 2021

Kristian Augusts gate 23 er et forbildeprosjekt for miljøvennlig rehabilitering. Bygget er et FutureBuilt-prosjekt innenfor sirkulært bygg. Det betyr at 50 % av bygget skal være ombrukt eller ombrukbart. 


 Et sirkulært bygg betyr at vi skal rehabilitere, modernisere og bevare de gode kvalitetene som allerede finnes i bygget.  De nye materialene som må inn, designes for fremtidig ombruk. Vi skal redusere klimagassutslippene våre med minimum 50 %, sammenlignet med et tilsvarende referansebygg. Det høres enkelt ut, men det krever et nytt tankesett og nye arbeidsmetoder. Det kan sammenlignes med å oppgradere og restaurere en klassisk veteranbil. Sirkulære bygg, som Kristian Augusts gate 23, skal fremdeles tilfredsstille dagens krav og forventinger til et moderne bygg samtidig som miljøaspektet og veien vekk fra bruk og kast samfunnet skal komme høyt på agendaen. 


I 2017 kastet Norge 11, 7 millioner tonn avfall.  Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at avfallsmengdene i Norge aldri har vært høyere. Bygge- og anleggsvirksomheten utgjorde den største andelen med 25 prosent. Dersom Norge skal oppfylle de overordnede miljømålene i henhold til Parisavtalen, må bransjen endre seg. Vi må tenke oss om før vi river, selv om det ikke alltid er det enkleste eller det billigste. I tillegg må det gjennomføres klimagassregnskap for å se miljøeffekten av ombruk. Det er viktig å få faktabasert grunnlag, som vil gjøre det lettere å ta gode valg i fremtiden.  

Vi må satse på eksisterende bygg og bruke materialer som allerede finnes på markedet. Vi må finne nye innovative metoder for å utvikle oss i en mer bærekraftig retning.  Noen gode eksempler på dette i KA 23 er teglen, som var for porøs til å brukes i prosjektet, denne blir nå knust og benyttes som dreneringsmasse for grønne tak.  Vi har også fått tak i rest-flis fra Bergersen Flis gjennom Entra, som dessverre ville blitt kastet, men som får nytt liv i KA 23 i garderobene i kjelleren. Og teppet i Dentsu sine lokaler er laget av resirkulert plast og fiskegarn. Dette er noen eksempler hvor vi har funnet nye bruksområder for ressursene som allerede finnes.     

 

Kristian Augusts gate 23 er et forbildeprosjekt for fremtidens bygg, og vi er både stolte og heldige som har fremoverlente og innovative leietakere, som ser verdien av å velge grønne leieareal.