Paal Fure

CEO dentsu Norge og Nord-Europa

Vi skal flytte! I de siste årene har Dentsu Aegis og RED dentsu X sittet på hver sine adresser i Pilestredet, og neste år skal vi endelig flytte sammen.

Vi gleder oss til å flytte til Kristian Augusts gate 23 (KA 23) i Tullinkvartalet.

Dette er viktig for å opprettholde og styrke vår konkurransekraft, og vår posisjon som en attraktiv arbeidsgiver. Våre fremtidige lokaler er fremtidsorienterte, og vil bidra til et arbeidsmiljø som er tilpasset nye møteformer og læringarenaer tilpasset våre behov.

Lokalene skal sikre fleksibilitet, og skal ivaretar våre ambisjoner innen bærekraftsmålene. I KA23 kan vi videreutvikle vår kultur, nye smarte måter å jobbe på, både som byrå og konsulentvirksomhet.

Det har vært et omfattende prosjekt, og mye arbeid å komme frem til riktig sted. Vi har vektlagt flere forhold når vi skulle velge våre fremtidige kontorlokaler:

  • Være et hyggelig og effektivt sted å jobbe
  • Være et sted som er tilpasset oss i størrelse og kvaliteter
  • Være ledig på rett tidspunkt
  • Ivaretar våre ambisjoner innen bærekraft
  • Sentralt med tanke på offentlig kommunikasjon, delingsløsninger og praktisk for sykkelbruk
  • Et bygg som vi kan sette vårt preg på i valg av løsninger
  • Muligheter for å synes i bybildet – det blir et Dentsu-bygg

Skal rehabliteres
Vi skal flytte inn i et bygg som skal rehabiliteres og er klart mot slutten av 2021. Vi skal å ha fokus på bærekraft underveis i rehabiliteringen. Sammen med Seltor AS, Arcasa og Multiconsult rehabiliterer Höegh Eiendom det ærverdige bygget i Oslo sentrum, med utgangspunkt i FutureBuilt sine kriterier for sirkulære bygg.

– Et sirkulært bygg betyr at vi skal rehabilitere, modernisere og benytte de gode kvalitetene som allerede finnes i bygget. Det høres enkelt ut, men det krever et nytt tankesett og nye arbeidsmetoder. Det kan sammenlignes med å oppgradere og restaurere en klassisk veteranbil. Enkelte har mistolket konseptet med sirkulære bygg og trodd at utleiere kommer til å leie ut slitne gamle lokaler for å spare penger. Det er slett ikke hensikten. Sirkulære bygg, som Kristian Augusts gate 23, skal fremdeles tilfredsstille dagens krav og forventinger til et moderne bygg samtidig som miljøaspektet og veien vekk fra bruk og kast-samfunnet skal komme høyt på agendaen, sier bærekraftansvarlig Jennifer Lamson i Höegh Eiendom. 

Vernet fasade
​Kristian Augusts gate 23 ble oppført i 1950 og var opprinnelig hovedkvarter for Norsk Arbeidsgiverforening. Kontorbygget er lokalisert midt i Oslo sentrum på Tullinløkka og var tidligere eid av Entra, men ble kjøpt opp av Höegh Eiendom høsten 2019. Bygget er tegnet av Bjercke & Eliassen, og fasaden er vernet etter plan- og bygningsloven. Bygget er oppført i stål og betong, med Solvågstein som fasadeplater og originale teak-karmer. Innvendig er 8. etasje og noen av hjørnekontorene originale med unike og karakteristiske teak- og marmorvegger. Det legges opp til å beholde mest mulig av byggets særegenhet.

Biologisk mangfold og grønn mobilitet
​I tillegg til fokus på ombruk, skal de tekniske anleggene energieffektiviseres, glasset i vinduene skal skiftes ut og det blir gjort tiltak for å arealeffektivisere lokalene. For å styrke det biologiske mangfoldet er målsetningen å plante pollinatorvennlige, lokale planter på taket, noe som også gir et godt rekreasjonssted i en travel jobbhverdag. Med byggets unike beliggenhet er det kort vei til all kollektivtransport og bygget vil også bli tilrettelagt for grønn mobilitet, med gode sykkelanordninger og bildeling.