Nå som verden er på vei tilbake etter pandemien, ser vi ikke bare nye forbrukervaner, men også nye forventninger til bedriftene. 

Nødvendighet kan lede til innovasjon. Krisesituasjoner har tidligere vist seg å føre til nytenkende innovasjon, og kan resultere i vekst for dem som tar de riktige valgene. 

Bruk av teknologi som tidligere ble sett på som eksperimentelt, blir nå sett på som essensielt. 

I denne rapporten ser vi på de tre største trendene som definerer samfunnets gjenoppstandelse, alle med stor påvirkning på merkevarer og deres rolle i markedet.