Paal Fure

CEO dentsu Norge og Nord-Europa

I dentsu har vi en kundeorientert, fokusert og ambisiøs vekststrategi

I dialog med både våre norske og globle forbindelser har vi sammen sett  hvordan vi mest hensiktsmessig skal videreutvikle virksomheten vår. 

Våre oppdragsgivere er krystallklare; de ser på oss som sin viktigste partner. De er fortsatt avhengig av at vi er deres veiviser– deres «GPS» – at vi har kart og kompasset sik at vi kan hjelpe våre kunder å navigere i det uforutsigbare landskapet de er i, og de er like tydelige på at vi er en del av deres virksomhet gjennom våre ulike tjenesteområder og løsninger.

 

1. Tilgjengelig markeds- og forbrukerinnsikt, men også trendanalyser og fremtidsvisjoner 

2. Sømløs tilgang til ‘subject matter experts’ (fagansvarlige) innenfor det stadig mer komplekse marketing, media og teknologifagfeltet

3. Effektiv tilgjengelighet til våre mest sentrale ‘centers of excellece’ 

4. Enda bedre beskrevet tjenesteoversikt som gjør det enklere for alle våre oppdragsgivere å enda bedre forstå hvordan vi kan hjelpe og å skape økt verdi for våre kunder innen (Customer Experience Management (CXM) og Martech, Creative og Content og ikke minst Media og Performance)

5. Integrerte, holistiske og kundetilpassede løsninger og service-modeller (som kan være nasjonale, internasjonale eller de kan være globale)

6. I enda større grad en fleksibel og forenklet organisasjonsmodell hvor vi kraftsamler enda flere funksjoner og tjenesteområder for å være enda bedre rustet for å levere på kundespesifikke behov

  

Vi i dentsu skal være de som leder an, og som skal bidra til å skape meningsfulle fremskritt som leverer resultater for kundene våre. Det gir oss en fortsatt forretningskritisk og sørger for sentral rolle, og det gir partnerne våre som er med oss på denne reisen spennende muligheter. Sammen skal vi skal skape en digital økonomi som fungerer for alle.