Bærekraft er ikke bare viktig, det er essensielt.

Samfunnet står overfor vår tidsalders største utfordringer: Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og ekstrem ulikhet. Befolkningen krever endring, og bedrifter som oss selv må være en del av løsningen.

Som et globalt, ledende nettverk innen media og kommunikasjon samarbeider vi med store deler av næringslivet og har en reell påvirkning på hvordan markedet utvikler seg.

Vi tar vårt samfunnsansvar på største alvor, og derfor skal dentsu være en del av løsningen.

For å være en drivkraft for endring må dentsu være en foregangsbedrift, både når det kommer til klimatiltak, men også inkludering og mangfold på arbeidsplassen. Vi tror at dette er utfordringer som går hånd i hånd.

Vi har en rekke insentiver, både globalt og lokalt, som en sentral del av våre fremtidsplaner.

dentsu skal bli en nullutslipps-virksomhet, befestet i vår Net Zero 2030-erklæring. I Norge holder vi til i dentsu house på Tullinløkka i Oslo. Dette er en viktig del av vår miljøstrategi og er et sirkulært bygg, optimalisert for grønn mobilitet, gjenbruk og energieffektive løsninger.

Vi har forpliktet oss til flere globale programmer som skal bidra til sosial endring. The Code skal lære unge nødvendige ferdigheter for å lykkes i verden, Female Foundry er et program for morgendagens kvinnelige gründere og gjennom vårt mentorprogram gjør vi grep for å øke andelen kvinnelige ledere i Norge.

I tillegg har vi ansvaret, muligheten og privilegiet til å hjelpe og veilede våre kunder og samfunnet gjennom denne utfordrende endringsprosessen. Vi utnytter data, teknologi og kreativitet for å skape en lysere og mer bærekraftig fremtid for alle.

Fremtidens løsninger

Digitale ferdigheter

Vi deler våre ferdigheter og kunnskaper med unge mennesker fra ulike bakgrunner for å hjelpe dem bygge en karriere innenfor vår bransje.

Morgendagens ledere

Vi veileder gründere og endringsskapere for å bygge vellykkede bedrifter, samt et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv.

Digitalt for samfunnet

Vi skal sørge for at bedrifter og merkervarer leverer resultater som gagner samfunnet. På denne måten kan vi nå flere mennesker med budskap knyttet til bærekraftsmålene.

Endring starter hjemme

For planeten

Vi har en nullutslippsvisjon og har allerede gått over til å bruke 100 prosent fornybar energi.

For samfunnet

Våre ansatte deler sin kompetanse innen innovasjon, nyskapning og samfunnsansvar.

For menneskene

En mangfoldig og inkluderende arbeidskraft er essensiell for å kunne utgjøre en forskjell.

dentsu er forpliktet til tre globale programmer for sosial endring

The Code

Vi åpner bransjens dører for neste generasjons talenter. Med The Code lærer unge hvilke ferdigheter som er nødvendige for å lykkes i den digitale tidsalderen.

Female Foundry

Vårt program for morgendagens kvinnelige gründere styrker kvinner i næringslivet og bidrar til økonomisk vekst på tvers av landegrenser.

Dentsu mentorprogram

Vi vil utjevne kjønnsbalansen i vår bransje og gjennom vårt mentorprogram tar vi en aktiv rolle for å sørge for flere kvinnelige ledere i den digitale økonomien.

Vår miljøstrategi

Vi vil redusere karbonavtrykket vårt betydelig. Med grunnlag i forskning har vi også satt oss et nullutslipps-mål innen 2030.

Siden 2020 har 100 prosent av forbruket vårt vært fornybar energi.

Vi skal redusere antallet forretningsreiser og legge til rette for grønn mobilitet, både for våre ansatte og våre kunder.

CDP

Et globalt støttet klimarangeringssystem hvor vi er rangert i kategorien B

Link to CDP

EcoVadis

En nettbasert måling av CSR. I 2017 ble vi målt til 52/100

Link to EcoVadis

Dow Jones bærekraftsmåling

Vi har vært inkludert på listen til DJSI siden 2016

Link to Dow Jones bærekraftsmåling

Dentsu Inc internrapport 2018

Se vår fremgang her

Link to Dentsu Inc internrapport 2018

Denstu Inc sin integrasjonsrapport 2017

Se vår fremgang her

Link to Denstu Inc sin integrasjonsrapport 2017

Markedsføring med mening

Vi måler sosial innvirkning

Link to Markedsføring med mening

Miljøretningslinjer

Basert på ISO14001 sine retningslinjer og oppdateres manuelt

Link to Miljøretningslinjer

Den Internasjonale Kvinnedagen

Les mer om våre planer for Den Internasjonale Kvinnedagen

Link to Den Internasjonale Kvinnedagen

Våre partnere

  • UNEP Logo
  • Dow Jones Sustainability Index
  • Ecovadis logo
  • RE100 logo
  • UN Global Compact
  • Common ground logo
  • Sustainable development goals logo
  • Responsible media forum
  • CDP logo
  • Sedex logo