Mennesker er i sentrum av alle avgjørelser vi i dentsu tar i samarbeid med våre kunder. Kunnskap om våre kunders kunder er helt avgjørende for at vi skal kunne skreddersy optimale strategier, planer og kampanjer.