Samfunnet står overfor noen av sine største utfordringer på lang tid. Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og ekstrem ulikhet forårsaker eksponentiell forstyrrelse. Befolkningen krever endring. Og bedrifter presses til å svare. 

Som et globalt, ledende nettverk innen media og kommunikasjon forstår vi hvor stor makt vi har til å påvirke hvordan mennesker tenker, føler og handler. Vi anerkjenner også vår rolle når det kommer til forbruk. Derfor inkluderer vi bærekraftig atferd og menneskesentrisk tenking i strategien og planleggingsprosessene våre – for å utvikle arbeid som spiller på lag med samfunnets behov i dag. 

Vi har ansvaret, muligheten og privilegiet til å hjelpe og veilede våre ansatte, våre kunder og samfunnet gjennom dette. Vi utnytter data, teknologi og kreativitet til å skape en lysere og mer bærekraftig fremtid for alle.