Caroline Lambech

Prosjektleder HR og Operations

 Mellom 2004 og 2019 har andelen kvinnelige styremedlemmer bare økt fra 15 til 19% i Norge og kun hver fjerde administrerende direktør i vår bransje er en kvinne. I dentsu har vi en ambisjon om å skape lojalitet og kunnskap blant eksisterende og potensielle kunder, i tillegg til vårt samfunnsansvar for å kontinuerlig styrke dentsu som en attraktiv arbeidsgiver. Vi ønsker å ta en aktiv rolle for å bidra med flere kvinnelige ledere i den digitale økonomien og i 2019 startet vi opp et mentorprogram hvor vi deler av vår erfaring for å hjelpe ambisiøse unge ledere fra kundesiden.  

 

Mentorprogrammet er et initiativ som jobber for å utjevne kjønnsbalansen i vår bransje på ledernivå og sikre at ledere er rustet til å være morgendagens ledere, i tråd med vår CSR-strategi. Evalueringer viser at deltagerne opplever at de har utviklet seg som leder gjennom mentorprogrammet og mener de har bedre forutsetninger for å lykkes i den digitale økonomien etter å ha deltatt på programmet.  


I 2021 starter vi opp mentorprogrammet for 3. år på rad. Vi har fått inn mange spennende søknader til årets program, og vi gleder oss til å fortsette denne reisen.