Øystein Larbøl

Managing Director i Isobar

Øystein Larbøl startet i MKTG i januar 2016 som Client Service Director. MKTG Norge (tidligere PS Live) ble etablert i 2015 for å kunne tilby live-aktivering for dentsu sine kunder. Larbøls rolle var å bygge opp intern leveringsevne på prosjektene og sørge for at MKTG ble et fullservicebyrå med utgangspunkt i egne ressurser. Våren 2017 tok han over som leder, og har siden bygget opp bred internkompetanse og et bredt spekter av tjenester i byrået. 

Larbøl har markedsføringsbakgrunn og har jobbet med opplevelsesbasert markedsføring siden 1999. De første 15 årene som grunnlegger og leder av eget byrå, deretter fulgte noen år hvor han bisto på flere oppstarter av ulike byråer før han tok turen til Pilestredet 8. 

Larbøl synes det er flott at som en del av dentsu får MKTG muligheten til å være et lite og fleksibelt byrå som kan møte kundene på deres vilkår. Samtidig har MKTG fri tilgang til suveren innsikt, kunnskap, kompetanse og ressurser hos dentsu. Dette bidrar til at byrået er i en enestående posisjon til å svare på kundenes utfordringer i takt med den raske utviklingen markedet er inne i. 

Øystein Larbøl – Managing Director i Isobar