En tur logo
Red Tactic

0

Økning av antall reisende

0

Økning av antall brukere

0

Økning av antall nedlastninger

Utfordring

Folk har stort sett god kontroll på hvordan de kommer seg rundt kollektivt i sin egen by med f.eks. Ruter. En utfordring oppstår derimot når folk skal et nytt sted der de ikke er kjent fra før. Da blir ofte kollektivt valgt bort. Dette var noe ENTUR ønsket å ta tak i for å bidra til at Norge skulle bli mer kollektivt.

Analyser av kundens egne data viste oss at utfordringen var størst blant de som bor utenfor storbyene og ikke reiser kollektivt like hyppig som de som bor i  eks. Oslo Samtidig viste innsikt oss at den største driveren for å reise inn til storbyene var opplevelser, gjerne arrangementer/konserter.

Løsning

Vi koblet oss på Ticketmaster sitt API og hentet inn data på alle konserter/arrangementer de neste månedene. Lokasjonen på disse ble så sendt til ENTURs API, som inneholder data på alt av kollektivtransport i hele Norge. Dette lot oss gjøre et automatisert oppslag på reiserutene. Ved å benytte Adobe Creative Cloud autogenererte vi videoer, lagret på AWS. Med Smartly kunne vi dermed automatisere skreddersydde videoposter til alle utenforliggende strøk med den faktiske kollektiv-ruten inn til ulike arrangmenter/konserter i storbyene, uansett hvor i landet du bor.

Resultat 

Samtlige resultater overgikk målsetning! Løsningen har vist folk hvor lett de kan reise kollektivt, fra utenbys og helt frem til konsertens dør i byen.

Det er på Facebook folk browser arrangement/konserter. Vi utviklet derfor en helt nyskapende løsning som hentet konsert og reiserute fra en feed, la det inn i et malverk i Adobe Cloud og genererte skreddersydde videoer til Facebook.

For å løse utfordringen med at folk velger bort kollektivt i en by de ikke er kjent i, benyttet vi teknologi på en smart, og ikke minst nødvendig, måte for å vise hvor enkelt de kunne komme seg kollektivt fra egen dør til et arrangement i byen. Dette økte kollektivreisende som er til nytte for samfunn!

Online Performance : Gull 

Performance that matters: Sølv

Innovation Performance: Bronse Ricardo Fjellheim, RED Tactic, 930 480 011, Ricardo.Fjellheim@Redtactic.no

Red Tactics

RED Tactic et et mediebyrå med fokus på mediekreativitet og innovasjon. RED Tactic er først og fremst for kunder som ønsker seg et smidig og mindre miljø som har tilgang på alt fra hele byrågruppen

Les mer om Red Tactics