Eivind Dyken

Business Development Director i Carat Norge

Dentsu Aegis Digitale Akademi har eksistert helt siden 2013, og i løpet av disse årene har vi uteksaminert mer enn 15 kull.

På grunn av Covid-19-pandemien ble årets kurs avholdt digitalt på Teams, og det er tydelig at dette er var et populært format. For i år hadde vi mer enn 70 deltagere – og det er ny rekord!

Det er utrolig gøy og forteller oss litt om etterspørselen etter digital kompetanse i markedet. Vi lever i en ny digital hverdag, som har endret seg drastisk på kort tid. I takt med at forbrukerne flytter seg til digitale plattformer er det viktigere enn noen gang å skape gode digitale kundeopplevelser. Årets utgave av Dentsu Aegis Digitale Akademi var derfor tilpasset for nettopp å kunne hjelpe bedrifter og markedsførere med dette, slik at de skulle få en bedre forståelse av hva som blir viktig å fokusere på og ikke minst prioritere for å skape gode resultater i en krevende tid.

Solid faglig innhold 
Årets akademi besto av fire digitale moduler over fire uker med et bredt faglig innhold som favnet hvordan man optimalt bør jobbe med alt fra analyse, strategi og kommunikasjonsplanlegging, til kreativitet og produksjon. 
Til til å presentere dette brukte vi flere av de mest erfarne rådgiverne vi har i Dentsu. I forkant av kurset hadde vi flere tverrfaglige samlinger med rådgivere fra ulke fagmiljøer for bygge opp et strukturert kurs med solid faglig innhold.

Hva vil påvirke oss fremover?
Første modul gikk av stabelen onsdag 27. mai. Dette var en introduksjon til hele kurset hvor vi startet med å snakket om de viktigste trendene i 2020 og hvordan dette vil påvirke oss fremover. Vi fikk også et innblikk i hvordan Covid-19-pandemien har påvirket forbrukerene som eksempelvis har satt lista til gode brukeropplevelser stadig høyere. Avslutningsvis snakket vi om viktigheten av å sette mål og KPI’er og tydelig strategisk retning i en tid hvor endringer skjer rask og spillereglene forandrer seg hele tiden.

Kommunikasjon som gir effekt
I modul to var det kommunikasjon og innhold som sto på agendaen. Hvordan bruke data og innsikt til å lage kommunikasjon og innhold som engasjerer målgruppen? Hvordan optimaliserer og synliggjør vi innholdet for å skape gode merkevareopplevelser gjennom hele kundereisen? I denne modulen snakket vi om alt fra innholdsstrategi til konverteringsoptimalisering (CRO)

Effektiv og smart distribusjon
Automatisering av markedsføring i kjøpte, egne og fortjente kanaler var hovedtema i modul tre. Hvordan treffe målgruppen på en effektiv måte. Vi så på ulike verktøy og teknologi som kan hjelpe oss med å bruke ulike typer data til å treffe målgruppen med relevante budskap i riktig kontekst. Marketing automaton, søk og social var fagområder ble dekket i denne modulen. Trenden nå er at flere bedrifter investerer mye i markedsføringsteknologi (martech) for å jobbe mer datadrevet, det er derfor viktig å forstå hvilke teknologiplattformer man skal velge og ikke minst hvordan man utnytte disse best mulig.

Hvordan vet vi at vi har lykkes?

Den siste modulen handlet om effektmåling. I et fragmentert medielandskap, med mange kanaler og kontaktpunkter, har det blitt mer krevende å forstå hva som gir effekt. Samtidig er dette et felt som har utviklet seg de siste årene, og det er nå mulig å måle effektene på helt nye måter. Vi fikk et innblikk i hvordan effektmåling kan gjøres på tvers av online- og offline-kanaler, live-attribusjon og hvordan alt dette kan visualiseres i et dashboard. Å bygge en god infrastruktur for datainnsamling og analyse på tvers av kanaler er helt avgjørende for å kunne ta riktige beslutninger raskt nok . Dette har derfor vært et viktig satsningsområde for Dentsu de siste årene.

Eivind Dyken, som er forfatter av dette blogginnlegget, er fagansvarlig for kurset sammen med Liv Berg og Inge Hofstad Kjeilen.