dentsu

Årets tema for kvinnedagen er #ChooseToChallenge, og vi utfordrer andre virksomheter til å aktivt bidra like målrettet overfor kvinner som vi i dentsu gjør!


«Vi støtter kvinnelige entreprenører gjennom  «Dentsu Female Foundry» og kvinnelige ledertalenter med ambisjoner innenfor den digitale økonomien, gjennom «dentsu Mentorprogram». Vårt interne program «Up with dentsu» skal løfte frem kvinner og motivere dem til å tørre å stå på viktige scener og være til stede på sentrale arenaer.»

Paal Fure, CEO dentsu Norge og Nord Europa


«I dentsu er vi veldig stolte av å få jobbe med prestisjefulle kunder som krever mye av oss. Vi må derfor alltid utfordre oss selv, utfordre hvordan vi jobber og ikke minst hvordan vi bygger «det beste laget». For å lykkes med det må vi ha fokus på mangfold fordi mangfold betyr mer kompetanse, høyere fart og fremfor alt bedre løsninger. I dentsu er derfor å utjevne eventuelle forskjeller i kjønn, alder, etnisitet eller seksuell legning et fokus fordi det gir en bedre arbeidsplass for alle. Vi jobber således kontinuerlig for å være en inkluderende arbeidsplass hvor det skal være plass til alle. I dag er en fin anledning til å minne oss selv på at kvinners rettigheter på ingen måte bør tas for gitt, og at vi alltid kan bli bedre og alltid kan gjøre mer. Årets tema for kvinnedagen er #ChooseToChallenge – jeg utfordrer derfor meg selv til å i enhver passende anledning løfte frem dyktige kvinner – fordi det har vi mange av og fordi det gir en bedre arbeidsplass for alle.»

Pelle Stensson, Agency President / COO dentsu Norge

«Det å markere kvinnedagen har vært, og er garantert fortsatt, viktig. Det å ha fokus på, og ikke minst jobbe dedikert for likhet hver eneste dag både før, under og etter kvinnedagen hvert eneste år er den eneste måten å sikre et reelt godt og rettferdig arbeidsliv på – både faglig og sosialt. Ved å løfte oppmerksomheten til problemstillingen med en solid markering hvert år bidrar man garantert til at fokus på problemstillingen ikke legges bort. For vi har garantert ikke kommet dit hvor man på tvers av arbeidsplasser og samfunnet generelt kan si seg fornøyd. Det er alltid noe mer vi kan og skal gjøre – ALLTID! Derfor er vi også opptatt av å ha fokus på nettopp denne dagen i dentsu.

For både på og utenfor jobb er det garantert slik at vi er som aller best, og har det som aller best, når vi har mangfold og likeverd i fokus. Kvinne, mann, ung, gammel, ulike språk, ulike kulturer som alle har sine egne meninger og mål gjør oss alle garantert enda bedre. Og sikrer oss et enda bedre fellesskap til alles beste. Vi skal garantert fortsette å ha fokus på likeverd – i alle roller, på alle nivå, i alle sammenhenger for alles beste. Vi har mer å gå på.»

Christian Espeseth, Managing Director RED dentsu X


«Kvinnedagen for meg er en markering av en kamp som bør kjempes hver dag. En kamp for kvinners frihet og rettigheter, i Norge, og hele verden. Den omfatter det totale bildet av likestilling; frihet til å bestemme over seg selv, sin egen kropp, sitt eget liv. Retten til skolegang og muligheten for økt kunnskap og selvstendighet for alle verdens jenter, er helt avgjørende for både likestilling og en bærekraftig utvikling av samfunnet.

Kvinnedagen er en påminnelse om at hver og en av oss har et ansvar for å ta vare på hverandre, uavhengig av kjønn. Jeg tror vi alle kan gjøre en forskjell i hverdagen, for å sikre økt likestilling. 

Christina Gunvaldsen Nøkleby, Client Operations Manager RED dentsu X
 

HERE’S TO STRONG WOMEN

MAY WE KNOW THEM

MAY WE BE THEM

MAY WE RAISE THEM

 

«Så lenge det finnes manglende rettigheter, forskjellsbehandling og diskriminering, trenger vi denne dagen!

Vi må protestere og kjempe på vegne av alle verdens kvinner, særlig de som ikke har muligheten selv. 

Dette må gjøres hver dag – hele året.»

Kristina Ersek, Activation Lead Carat

«Jeg tror på et rettferdig samfunn, for alle. I min jobb i dentsu har jeg muligheten til å bidra til dette ved å støtte opp under at vi er en inkluderende arbeidsplass, hvor jeg jobber for at forskjeller blir omfavnet og verdsatt. Årets tema for kvinnedagen er #ChooseToChallenge – jeg utfordrer meg selv til å sørge for at enda flere kvinner kommer seg opp og frem i arbeidslivet»

Fredrik Taranger, CFO dentsu Nord Europa og Norge


«I 2020 var andelen kvinnelige styrerepresentanter i aksjeselskap kun på 19 %. I 2004 var andelen 15 %. Det er en utvikling som går alt for sakte! Tema for årets Kvinnedag er #choosetochallenge og mitt heiarop går til alle ledere som viser at de tar dette på alvor og driver utviklingen – og til alle kvinner som utfordrer seg selv, og tar steget opp og frem.»

Kristin Brimi, Business transformation director dentsu Norge


«Kvinnedagen er viktig av mange grunner. Gjennomsnittlig tjener kvinner mindre, de eier mindre og det er færre kvinner i lederposisjoner. Så lenge det fremdeles forskjellsbehandles, basert på kjønn, bevisst eller ubevisst, må vi ha kvinnedager for å løfte frem problemstillingene og bevisstgjøre!»

Michael Legendre, Managing Director Isobar

 

«Det er «dessverre» fortsatt svært viktig å markere den internasjonale kvinnedagen. Dette for å sette fokus på at det er mange steder hvor alle mennesker fortsatt ikke har like sosiale, økonomiske og kulturelle muligheter. Dette viktige arbeidet må fortsette!»

 Stian Jansen, Managing Director Carat