The Rise of Sustainable Media

The Rise of Sustainable Media
Publisert på:

Bærekraft har utviklet seg fra å kun omhandle isolerte nisjeprosjekter, til å være definerende for bedrifters mål, vekst og strategier. Nå som flere bedrifter, globale selskap og myndigheter retter oppmerksomheten sin mot klimakrisen, økes også behovet for endring i samarbeid, innovasjon og utdanning. Forsinket handling kan bli dyrt for både planeten og menneskeheten. I tillegg vil det også påvirke bedrifter direkte, gjennom svekket omdømme, tapte kunder, karbonavgifter eller bøter.   

Vår nye, globale rapport i samarbeid med Microsoft retter lyset mot verdensomspennende holdninger og atferd til bærekraft, og hvordan dette kan omdefinere bedrifters klimahandlinger og vekststrategier. 

Last ned her