Maria Aas-Eng

CEO RED dentsu X

De siste to årene har RED vært en del av Dentsu Aegis-familien. Maria Aas-Eng og Christian Espeseth oppsummerer hvordan de har opplevd de to årene.

Hva har den største forskjellen vært?

Det er mye som har endret seg, og det meste er utelukkende positivt. Vi har blant annet fått flere gode kolleger på viktige fagområder, som har styrket oss. Det gjør også at vi kan tilby et bredere spekter av tjenester overfor våre kunder, og gir oss også enda større slagkraft i enkelte pitcher. En liten utfordring har det jo vært, blant annet med rapportering og systemintegrasjon, men det har vært flere fordeler enn utfordringer.

Hvilke fordeler er det vært å være en del av Dentsu Norge? 

En av de største fordelene av å være en del av Dentsu Norge er den store støtten vi har fått, blant annet i pitchen da vi forsvarte Norsk Tipping. Det å være en del av Dentsu Norge gjorde at vi kunne tilby et betydelig bredere tjenestespekter. En annen fordel er at vi fikk muligheten til å være en viktig del av Volkswagen-teamet i årets største pitch, og kunne vinne den sammen med gode kolleger. En annen viktig fordel er at vi nå kan levere Marketing Automation fullt ut for en av våre viktigste kunder, takket være Salesforce-kunnskapen i Isobar.

Fordeler av å være en del av Dentsu globalt?

Dentsu globalt gjør at vi kan følge de globale trendene på nært hold. I tillegg gir det selvfølgelig en økonomisk trygghet over tid. Vi gleder oss også til å ta i bruk enkelte verktøy fra dentsu X globalt, blant annet MAP-prosessen. Vi er mange kolleger som ser frem til å kunne jobbe tettere med gode strateger og teknologer fra globale kompetansesentre.

Hva tenker dere om veien videre?

Først og fremst må vi komme oss gjennom Covid-19 og den perioden vi er i nå, og de utfordringene vi har på kort sikt. Deretter skal vi tilpasse oss endrede markedsforhold som har kommet som en langsiktig konsekvens av corona-pandemien. Vi gleder oss også stort til høsten 2021 når vi flytter sammen og kan utnytte kompetansetilførselen fullt ut – Norges største og bredeste kompetansesenter innenfor kommunikasjonsutvikling og kommunikasjonsgjennomføring.

Og sist, men ikke minst, vi er så glade for alle våre fantastiske kolleger som vi har fått, og hvordan vi har blitt tatt imot.