Leadership journey @dentsu Polska

Magdalena Magusiak

Talent and Organisation Development Manager CEE

W dentsu Polska podejście do rozwoju liderów traktujemy kompleksowo: nie jako pojedyncze szkolenia, ale dobrze zaplanowaną podróż opartą na naszych wartościach oraz jednym, spójnym standardzie przywództwa. Taka filozofia działania jest ramą dla wszystkich naszych programów – zarówno tych kierowanych do osób, które dopiero myślą o ścieżce menedżerskiej, jak i tych, którzy dopiero objęli takie stanowiska oraz tych mających duże doświadczenie w obszarze zarządzania ludźmi. W czasie pandemii programy funkcjonują bez zakłóceń w świecie online. 

W czasach tak wielu zmian skuteczne przywództwo staje się krytyczne dla sukcesu organizacji. Silni liderzy swoimi działaniami mogą wspierać ludzi, budować ich zaangażowanie i skuteczność, a jednocześnie, świadomi siebie i refleksyjni, będą umieli skutecznie sprostać wyzwaniom świata VUCA. 

Dlatego stworzyliśmy kompleksowe podejście do rozwoju przywództwa w dentsu Polska w oparciu o przekonanie, że rozwój przywództwa to ciągła podróż, a nie jednorazowe wydarzenie. 

Tylko w ten sposób możemy: 

  • promować i doskonalić te same standardy przywództwa w całej organizacji; 
  • jasno określić oczekiwania do lidera na każdym etapie jego ścieżki kariery; 
  • zwiększać samoświadomość liderów; 
  • pomagać liderom w rozwijaniu ich zespołów; 
  • a w efekcie – wzmacniać kulturę dentsu i wspierać transformację biznesową. 

Projektując tę podróż, postanowiliśmy oprzeć ją na naszych wartościach i obowiązującym globalnie standardzie przywództwa – People Leader Accountabilities. Podczas definiowania treści programów konsultowaliśmy się z menedżerami dentsu, aby program obejmował problemy z ich codziennego życia i umożliwił im bycie „Best In Management” (stąd też skrót „BIM” w nazwie programów). 

  • Podróż lidera @dentsu Polska zaczyna się od zaplanowania swojej ścieżki kariery - pomóc w tym ma program WannaBIM skierowany do specjalistów, którzy w niedalekiej przyszłości chcieliby zostać menedżerami i skupić się na przejściu od zarządzania sobą do zarządzania innymi. Program realizowany jest w ramach indywidualnej ścieżki dla każdego pracownika, trwa około 12 tygodni i w formule blended-learning łączy e-learning, inspiracje (do czytania, oglądania, słuchania) z autorefleksją i mentoringiem. Podsumowaniem programu jest badanie 360 stopni kompetencji inteligencji emocjonalnej wraz z sesją feedbackową.  

O programie uczestnicy piszą: 

„Bardzo przejrzyście przekazane informacje; mnóstwo istotnych rzeczy skondensowanych w postaci krótkich filmików, co zdecydowanie wykluczało element znudzenia; idealne rozwiązanie dla osób chcących wejść w nową rolę na stanowisku menedżerskim - zdecydowanie polecam!”

Jestem ogromną fanką tego programu.” 

  • Po pierwszych doświadczeniach menedżerowie zapraszani są do uczestnictwa w bardziej zaawansowanym programie BIM (Best In management) składającym się z 7 dni szkoleniowych, stanowiących spójną całość i realizowanych z tą samą grupą uczestników w przeciągu dwóch-trzech miesięcy. W trakcie warsztatów menedżerowie poznają i w praktyce ćwiczą narzędzia potrzebne na każdym etapie pracy z zespołem (employee journey). Osnową programu jest spektakl interaktywny z zaproszonymi aktorami. Na zakończenie programu menedżerowie przechodzą przez badanie 360 stopni wraz z feedbackiem, oparte na globalnym modelu kompetencji przywódczych dentsu.  

Oto co uczestnicy mówią o tej podróży:  

Program jest absolutnie wspaniały. Bardzo merytoryczny i praktyczny. Najlepsze szkolenie na jakim byłam.”

„Ogromna ilość bardzo praktycznej wiedzy, którą wykorzystam w pracy z zespołem. Już udało wprowadzić się pewne learningi z warsztatu i, co najważniejsze - to działa!”

„Ten program dał mi większą pewność siebie w roli menedżera.”  

  • Naszych najbardziej doświadczonych TOP 50 liderów miało również okazję poszerzyć swoje umiejętności w ramach Akademii Przywództwa, na której poruszane są tematy związanie z zarządzaniem zmianą, przywództwem opartym na mocnych stronach i zarządzaniu zróżnicowanymi zespołami.  
  • Dodatkowo, wszyscy menedżerowie regularnie zapraszani są na DOKI (z japońskiego „kolega w pracy”) – spotkania peer coachingowe w nieformalnej atmosferze, organizowane regularnie jako okazja do wymiany najlepszych praktyk przy wsparciu zewnętrznego eksperta. A każdy nowy menedżer dołączający do dentsu, przechodzi przez dedykowany onboarding menedżerski dotyczący kluczowych procesów zarządzania zespołem w dentsu.  

Programy rozwoju przywództwa w dentsu istnieją w firmie od kilku lat, ale rok 2020 był dla nas szczególnie ważny ze względu na bezprecedensowe zmiany w sposobie funkcjonowania firmy. W tym nieprzewidywalnym czasie udało nam się przenieść programy w pełni do świata online lub zrealizować je w modelu hybrydowym. Niemal 100 menedżerów skorzystało z oferty szkoleń WannaBIM, BIM oraz Akademii Przywództwa a kolejne 70 osób brało udział w dodatkowych spotkaniach peer coachingowych (DOKI). Ocena przeprowadzonych działań rozwojowych oscyluje wokół 5 w skali 5-stopniowej – podobnie jak NPS. Miarą efektywności prowadzonych programów są także wyniki badania zaangażowania w firmie, w których ocena pracy menedżera osiągnęła jeden z najlepszych wyników w globalnym badaniu. Ponadto 24 liderów z najwyższego szczebla zaangażowało się w program mentorski, który właśnie rozpoczęliśmy w regionie CEE – co pokazuje nam, że nie tylko chcą dalej rozwijać swoje umiejętności przywódcze, ale także dzielić się nimi z innymi. 

Nasze działania zostały docenione na corocznym, wewnątrzfirmowym konkursie dentsu „Innovation Awards 2021”. Do konkursu zgłoszono w tym roku aż 652 prac z całego świata, a case z Polski znalazł się na shortliście w swojej kategorii – „Growing Our People”.  

Autorzy:
Magdalena Magusiak, Talent and Organisation Development Manager CEE  
Jadwinia Jadziewicz, Social Impact Manager