Wyniki unikalnego badania nt. naszych relacji z nowymi technologiami, przeprowadzonego globalnie podczas pandemii COVID-19, także na polskiej próbie badawczej.