Digitaalinen mainonta hallitsee tulevaisuudessa sekä Suomessa että globaalisti

Julkaistu:

Suomi kulkee käsi kädessä muun maailman kanssa mainonnan investointien trendeissä. Digitaaliseen mainontaan käytetyt investoinnit kasvoivat Suomessa vuonna 2014 nousten jaetulle kakkostilalle TV:n kanssa 22,5 % osuudella. Investointien ennustetaan jatkavan vahvaa kasvuaan myös tänä vuonna ohittaen TV:n eniten investointeja keräävänä mainonnan osa-alueena heti sanomalehtien jälkeen. Kuitenkin mainonnan kokonaisinvestoinnit ovat laskusuunnassa Suomessa, vaikka kasvavat globaalisti. 

Digitaalinen mainonta haastaa muut mainonnan osa-alueet niin Suomessa kuin globaalisti. Suomessa digitaalisen mainonnan ennustetaan pudottavan TV-mainonnan kärkikaksikosta tänä vuonna kasvattaessaan osuutensa vajaaseen 25 % kokonaisinvestoinneista. Samalla digitaalinen mainonta vahvistaa asemiaan nopeimmin kasvavana mainonnan osa-alueena. Digitaalisen mainonnan vahvasta kasvusta huolimatta sanomalehtimainonta pitää edelleen tiukasti kiinni kärkipaikastaan. Globaalilla tasolla TV-mainonta kykenee puolustamaan asemiaan paremmin digitaalista mainontaa vastaa, mutta siitä huolimatta digitaalisen mainonnan ennustetaan kasvattavan osuutensa kokonaisinvestoinneista melkein 24 %. 

Carat Finlandin Head of Digital Lasse Iskanius kommentoi tapahtuneita muutoksia seuraavasti: ”Suomalainen mediakäyttäytyminen on pirstaloitunut, minkä seurauksena mainostajan maksetun median budjetti jakautuu sen määrittämällä tavalla. Tässä taloudellisessa tilanteessa uusien medioiden tuomat mahdollisuudet luovat erityisen paljon uusiutumispaineita suomalaisille medioille, mutta mainostajayrityksille tämä on oivaa aikaa. Koskaan aikaisemmin ei ole ollut näin paljon vaihtoehtoja tavoittaa ja puhutella oikeita kohderyhmiä uusilla mielenkiintoisilla tavoilla.” 

Huolimatta digitaalisen mainonnan vahvasta kasvusta mainonnan kokonaisinvestoinnit laskivat Suomessa viime vuonna. Syynä tähän on vanhojen perinteisten medioiden, TV:n ja printin, keräämien investointien pienentyminen. Digitaalinen mainonta onkin onnistunut viemään näille medioille tarkoitettuja investointeja itselleen. Saman kehityskulun ennustetaan jatkuvan myös tänä vuonna. Globaalisti mainonnan kokonaisinvestointien ennustetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna TV:n vankistaessa asemaansa eniten investointeja keräävänä mediana. Toisaalta printin tulevaisuus ei näytä ruusuiselta globaalistikaan. 

Suomen vuosien 2007-2014 luvut ovat TNS Gallup 2015:sta ja vuoden 2015 luvut ovat Dentsu Aegis Networkin Finland Forecast for 2015 -raportista. Globaalit luvut ovat Carat Globalin tekemästä Carat Global Advertising Expenditure -raportista, joka julkaistiin maaliskuussa 2015.