Datastrategia liiketoimintasi kasvua varten 

Datastrategia kertoo mistä, miten, millä ja miksi dataa kerätään ja missä sitä säilötään. Datastrategia on kivijalka, johon sekä web-analytiikka että myynnin mallinnukset ja optimoinnit nojaavat.

Datastrategia on teknologioiden, ihmisten ja datan ekosysteemi, jota tarvitaan tehokkaan ja puhuttelevan markkinointiviestinnän tueksi. Erilaisten datavirtojen ja teknologioiden hallitseminen on monimutkaisempi kuin koskaan aiemmin. Oikeiden tietoihin perustuvien strategioiden valitseminen yrityksellesi ja niiden toteuttaminen maksimaalisen vaikutuksen saavuttamiseksi voi olla haastavaa. Teknologioilla on merkittävä rooli datan tehokkaan hyödyntämisen näkökulmasta, sekä datakeskeisen kulttuurin rakentamisen kannalta. Yrityksen tarve ja tavoitteet määrittävät, millaisia valintoja ja kehitysaskelia tulee ottaa.

Konsulttimme ovat asiantuntijoita, jotka auttavat yrityksiä navigoimaan mediaympäristössä, jotta datasta saadaan eniten hyötyä. Luomme asiakkaillemme kilpailuetua paremman tiedonsaannin, -hallinnan ja -aktivoinnin avulla. Tarjoamme tämän yhdistelmän "alan parhaita" konsultointipalveluita ja käytännönläheistä asiantuntija-asiantuntemusta.

Toimiva datastrategia rakentaa edelläkävijöitä

Dataohjautuva yritys on menestyvä edelläkävijä. Tällainen yritys saa datan hallinnasta ja hyödyntämisestä huomattavaa kilpailuetua ja pystyy tekemään faktoihin pohjautuvia päätöksiä nopeammin ja pienemmällä vaivalla. Jotta yritys voi tulla dataohjautuvaksi, on organisaation ajattelu muutettava datakeskeisemmäksi. Se onnistuu vain tuomalla data osaksi yrityksen päätöksentekoprosessia.

Datastrategia määrittelee yrityksesi kasvun aakkoset dataohjautuvan myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun tueksi. Strategia rakentuu liiketoimintaasi tukevien tavoitteiden, mittaussuunnitelmien ja työkalujen ympärille, siksi strategiatyö toteutetaan yhteistyössä kanssasi.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä

Link to Haluatko kuulla lisää?

Tilaa dentsun uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme ja vastaanota innostava sähköpostiviesti noin neljän viikon välein.

Link to Tilaa dentsun uutiskirje