Tutkimustieto päätöksenteon tukena​​

Tutkimustiedon hyödyntäminen päätöksenteon tukena auttaa yrityksiä tehostamaan markkinointiaan. Liiketoiminnan tarpeista toteutettavat ja parhaita tutkimuskäytäntöjä hyödyntävät tutkimukset luovat syvällisempää kohderyhmäymmärrystä, auttavat ymmärtämään tehtyjen markkinoinnin toimenpiteiden tehoa sekä rakentavat kokonaisvaltaista kuvaa brändin pitkän aikavälin suorituskyvystä ja keskeisistä kehityskohteista.

A. Kohderyhmäymmärrys

Kohderyhmäymmärrys muodostaa markkinoinnin tekemisen ja eritoten vaikuttavuuden perustan. Esimerkiksi dentsun uniikin CCS-kuluttajatutkimuksen pohjalta tehdyt kohderyhmäanalyysit tukevat niin mainonnan kehittämistä kuin auttavat oikeiden medioiden valinnassa kohderyhmän tavoittamiseksi.

B. Mainonnan tehokkuus

Mainonnan tehokkuutta voidaan parantaa mainosten esitestauksilla ja kampanjoiden jälkimittauksilla, sekä selvittämällä brändin kaikkein tunnistettavimmat elementit, jolloin mainosbudjetti tulee maksimaalisesti hyödynnetyksi mainosten saaman huomion ja muistettavuuden kasvaessa samalla, kun mainostaja varmistaa oman tunnistettavuutensa.

C. Brändi- ja markkinatutkimukset

Bränditutkimukset kuten ostotilannetasolle viety brändin tunnettuuden mittaaminen kertoo brändin tämän hetkisestä suorituskyvystä ja ohjeistaa jatkoa ajatellen. Brand Tracking –ratkaisujen jatkuva tiedonkeruu ja raportointi sijoittuu markkinoinnin dataohjautuvuuden keskiöön.

Dentsun CCS-kuluttajatutkimus

Dentsun globaali CCS-kuluttajatutkimus tarjoaa keinon rakentaa syvällistä kuluttajaymmärrystä niin Suomen markkinoilla kuin kansainvälisestikin. 


Vaikuttava markkinointi vaatii kuluttajien syvällistä ymmärtämistä. 

Jos haluat tavoitella esimerkiksi mökkeilijöitä, on hyvä ymmärtää heidän kiinnostuksen kohteitaan ja sitä, mistä medioista heidät parhaiten tavoittaa.​

CCS on dentsun uniikki, laaja kuluttajatutkimus, joka kertoo muun muassa kuluttajien asenteista, arvoista, kiinnostuksen kohteista ja median käytöstä. Suomessa vastaajia on yli 5 000, ja he edustavat 16–74-vuotiasta väestöä – globaalisti CCS-tutkimus käsittää noin 400 000 vastaajaa. 

CCS 2024

CCS-kuluttajatutkimusta on toteutettu vuodesta 2010 saakka. Seuraava Suomen CCS-tutkimus tullaan toteuttamaan vuoden 2024 alkupuoliskolla. CCS-perusaineisto pitää sisällään kattavasti tietoa suomalaisista kuluttajista ja sen avulla voidaan tuottaa tietoa moniin eri markkinoijan tietotarpeisiin aina yksittäisen kohderyhmän analyysistä segmentointiprojekteihin tai mediastrategien rakentamiseen.

CCS-jatkotutkimukset​

CCS-kuluttajatutkimusdataa voidaan täydentää asiakkaallemme räätälöidyn CCS-jatkotutkimuksen avulla. Jatkotutkimukseen voidaan sisällyttää asiakastamme kiinnostavia teemoja ja kysymyksiä, joita CCS-perusaineisto ei sisällä. CCS-jatkotutkimuksen data yhdistetään CCS:n laajaan perusaineistoon, jolloin yhdellä tutkimusprojektilla saadaan käyttöön ainutlaatuisen laaja aineisto normaalia pienemmillä kustannuksilla.

Globaalia kuluttajadataa​

CCS toteutetaan globaalisti noin 70 maassa, käsittäen noin 400 000 vastaajaa. Tutkimus toteutetaan laajalti samanlaisena eri markkinoilla, joten pystymme toteuttamaan nopeasti ja kustannustehokkaasti monien eri markkinoiden välisiä vertailuja ja auttamaan asiakkaitamme heidän kansainvälistymisessään – kaikki Suomesta käsin yhden luukun –periaatteen mukaisesti.​

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä:

Juha Halmesvaara

Link to Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä:

Tilaa dentsun uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme ja vastaanota innostava sähköpostiviesti noin neljän viikon välein.

Link to Tilaa dentsun uutiskirje