"New Worlds Order" sisältää useita tapaustutkimuksia dentsun globaalista luovasta verkostosta. Raportissa tutkitaan roolia, joka brändeillä on sekä kulttuuristen yhteyspisteiden luomisessa että kuluttajien valtuuttamisessa kokoontua yhteen, tehdä yhteistyötä, sekä kierrättää.