Bæredygtig kommunikation: Sådan kommer du i gang

Vi ved det godt. Hvis det var nemt at være bæredygtig, ville alle vel være det. Og det er ikke nemt. Der er nemlig både faldgruber og svære spørgsmål at tage stilling til, når der skal lægges en grøn kommunikationsstrategi.

Her har vi samlet lidt hjælp til dig, der er klar til at komme i gang med det grønne arbejde. Vi hjælper som altid gerne, hvis du får brug for os.

Kom i gang med kløvermodellen

Kløvermodellen består af en stilk og fire blade. Stilken repræsenterer din grønne kernefortælling, som din produktudvikling og kommunikation hviler på. De fire blade består af fire fokuspunkter, du kan bruge som tjekliste, når du produktudvikler eller kommunikerer.

Adgang:
Her er der fokus på at gøre det nemt og bekvemt for forbrugerne at være med til at skabe en grønnere verden. Det handler om at gøre dine produkter og services let tilgængelige og at nudge til forandring.

Nydelse: Forbrugerne skal ikke tvinges til forandringer gennem skyld og skam. Kommunikationen skal være positiv, fokusere på muligheder, og forandringen skal være frivillig og føles godt.

Udbytte: What’s in it for me? Får forbrugerne mere tid? Prestige? Eller opnår de en besparelse, når de køber grønt ind hos dig? Gør udbyttet tydeligt i din kommunikation og fortæl om konkrete tiltag og resultater.

Moralsk: Her handler det om at tale ind i, hvad der er etisk eller moralsk rigtigt at gøre. I din kommunikation bør du lægge vægt på ærlig, korrekt, saglig og gennemsigtig information kommunikeret i øjenhøjde med målgruppen.

De grønne marketingindsatser

Én ting er at have intentionen om at bidrage til en grønnere verden – en helt anden er at sætte handling bag ordene og kommunikere det ud. Det sidste vil vi gerne hjælpe flere ambitiøse virksomheder med at lykkes med. Derfor har vi i samarbejde med Harvard University udviklet en procesmodel, så du kan komme godt fra start med at kommunikere om din virksomheds bæredygtige initiativer.

Vi skræddersyer et bæredygtigt forløb til jeres virksomhed, tilpasset jeres nuværende situation og fremtidige mål. På denne måde sikre vi at I får det bedste fundament til grøn produktudvikling og bæredygtig kommunikation. Vores processmodel består af 5 rammesættende faser, der hver især tilpasses jeres behov og ambitioner.

Procesmodel

Fase 1: Identificér

I en fælles workshop finder vi frem til, hvilke bæredygtige formål og initiativer der skal formidles.

Redskaber:
Væsentlighedsanalyse (bl.a. medarbejderinterviews)
Brancheanalyse af din branche inkl. driveranalyse
Pæsentation af De Grønne Forbrugere hos dit brand

Fase 2: Specificér

Sammen udspecificerer vi jeres formål i konkrete initiativer, forpligtelser og KSPI’er og forankrer dem i jeres mission.

Redskaber:
Sæt måle- og evalueringspunkter for KSPI
Udvikling af grøn kernefortælling

Fase 3: Partner

Vi afklarer, hvem det (eventuelt) vil skabe værdi at indgå et partnerskab med for større og mere konkret effekt.

Redskaber:
Grønne partnerskaber

Fase 4: Kreér

Vi udarbejder handlingsplaner for, hvordan I kan ændre adfærd hos målgruppen og udvikler kommunikationsstrategier, der formidler jeres initiativer til dem.

Redskaber:
Idegenerering og cases til god grøn kommunikation
Kreative løsninger til at opnå vækst uden, at det går ud over klimaet

Fase 5: Evaluér

Vi identificerer, hvordan vi kan måle effekten for brandet, kunderne og samfundet/miljøet og skaber en model for det.

Redskaber:
Digital audit: Optimér din online tilstedeværelse ift. klimaaftryk
Digital medieindkøb: 4 audiences: De Grønne Forbrugere
Brand tracking og digitale kampagneevaluering med tilføjelse af KSPI’er

Vil du høre mere?

Så kontakt Julie Daugaard for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed med den bæredygtige udvikling og få tilrettelagt et skræddersyet forløb hos Dentsu