We are not spectators...

Samfundet står overfor nogle af sine hidtil største udfordringer. Klimaforandringer, nedsat biodiversitet og enorm ulighed skaber disruption, og forbrugerne kræver handling fra brands.

Som global leder indenfor medier og marketing forstår vi den kraft, vi har til at influere den måde mennesker tænker, føler og handler på. Vi anerkender også den rolle, vi har i at skabe forbrug. Derfor indkorporerer vi et menneskefokuseret design i vores strategi- og planlægningsproces, så vi kan blive endnu bedre til at fokusere på bæredygtig adfærd og de behov, nutidens ansvarlige forbruger har.

Vi har ansvaret, muligheden og privilegiet til at kunne guide vores ansatte, kunder og samfundet gennem denne disruption. Vi vil fusionere data, teknologi og kreativitet på en måde, som hjælper med at skabe en lysere, mere bæredygtig fremtid for alle.

Forandringen starter ved os alle

Vores klimapolitik

Baseret på ISO 14001 principper og revideres årligt eller hyppigere, hvis der opstår væsentlige, organisatoriske ændringer.

Link to Vores klimapolitik

Social Impact rapport 2021

Se vores Social Impact rapport for 2021 lige her.

Link to Social Impact rapport 2021