We are not spectators...

Samfundet står overfor nogle af sine hidtil største udfordringer. Klimaforandringer, nedsat biodiversitet og enorm ulighed skaber disruption, og forbrugerne kræver handling fra brands.

Som global leder indenfor medier og marketing forstår vi den kraft, vi har til at influere den måde mennesker tænker, føler og handler på. Vi anerkender også den rolle, vi har i at skabe forbrug. Derfor indkorporerer vi et menneskefokuseret design i vores strategi- og planlægningsproces, så vi kan blive endnu bedre til at fokusere på bæredygtig adfærd og de behov, nutidens ansvarlige forbruger har.

Vi har ansvaret, muligheden og privilegiet til at kunne guide vores ansatte, kunder og samfundet gennem denne disruption. Vi vil fusionere data, teknologi og kreativitet på en måde, som hjælper med at skabe en lysere, mere bæredygtig fremtid for alle.

Forandring starter ved os alle

Vores klimapolitik

Vores ambition er at drive bæredygtig vækst for dentsu, for vores kunder og for samfundet generelt. For opnå reel bæredygtig virksomhedsvækst, skal vi fremskynde omstillingen til en net zero fremtid og reducere indvirkningen af fremtidige klimaforandringer. Dentsu International forpligter sig derfor til at opnå net zero inden 2040.

Her kan du læse om vores klimapolitik. Politikken er baseret på ISO 14001 principper og revideres årligt eller hyppigere, hvis der opstår væsentlige, organisatoriske ændringer.

Læs mere