Rationel

0

stigning i avg. session duration

0

stigning i pages/session

0

stigning i konverteringsrate

Udfordring

Rationel har et stort fokus på deres data og har derfor i samarbejde med iProspect udviklet skarpe personaer, som beskriver deres kunder i detaljer.​ Disse personaer er blevet anvendt til at skabe tunneller på Rationels website.​ iProspect skulle dernæst skabe et analyseredskab, der gjorde det muligt at måle effekten af den nye hjemmeside med fokus på de personaliserede tunneller. Outputtet var klare indsigter i personaliseret performance og direkte anbefalinger til, hvordan Rationel anvender dette endnu mere på websitet.​

Strategi

Indledningsvist analyserede iProspect dele af datagrundlaget for at finde frem til de vigtigste metrikker.​ Herefter blev der lagt en strategi, der sikrede, at vi kunne skabe et dybdegående indblik i dataen og anvende dette i actions fremadrettet.​ Vi skabte et framework, der lod os sammenligne den nye side overordnet med den originale side. Desuden lod det os dykke ned i hver enkelt personaliserede tunnel og måle performance på disse isoleret.​ Denne analysemetode gav resultater på tværs af siden og fremhævede, hvor der var særligt god eller dårlig performance, hvorefter indsatsen blev tilpasset ud fra disse indsigter.

Løsning

Outputtet var et deep-dive af hele websitet. ​Analysen var delt op i tre sektioner:
1. Websitets performance​
2. Personaliserede tunneller​
3. Actions og anbefalinger​