Genåbning - hvad nu?

Published on:

Kristian Koch er Managing Director i Vizeum København. Gennem en årrække har han stået i spidsen for en række af bureauets største kunder, og lige nu er han i tæt dialog med dem om, hvordan man navigerer i det nuværende medielandskab. Her kan du læse Kristians refleksioner om Covid-19-situationen og om de nye behov, genåbningen kommer til at stille.


Hvis du har været til førstehjælpskursus, husker du sandsynligvis regel nr. 1, når der opstår en krisesituation: Stop ulykken. Først derefter kan der navigeres.

Regeringen stoppede som bekendt ulykken den 11. marts, og siden da har vi alle håbet på en positiv udvikling; selvsagt i forhold til sygdommen, men også en udvikling, der sikrer, at vi kan få sat gang i samfundet og økonomien igen.

I sidste uge kom den første udmelding om, hvordan Danmark skal genåbnes, og i denne uge blev der åbnet op for potentielt flere tiltag end først lanceret. Hos os alle spirer der nu et åbenlyst håb: At de positive meldinger vil fortætte, så vi kan få samfundet og erhvervslivet tilbage på sporet.

Om hastigheden på retningen tilbage mod det velkendte spor bliver høj eller lav, vil tiden vise, men vi vil uanset hvad vende tilbage til en anden virkelighed end den, vi kendte frem til 11. marts.

Situationen omkring Covid-19 har ramt os alle, men hårdheden, den rammer forskellige industrier med, er meget forskellig. Vi arbejder med annoncører på tværs af en lang række brancher, og jeg hører mange forskellige versioner af den impact, vores kunder er og har været udsat for.

Nogle oplever fremgang og vækst, og det er opløftende, at der er succeshistorier i disse tider. Samtidig må jeg konstatere, at hovedparten af vores kunder i større eller mindre grad er negativt påvirket. Hver har sine egne udfordringer, ligesom vi selv har i vores organisation. Det er dog fantastisk at se, hvor langt brands forsøger at strække sig for at passe på deres medarbejdere samtidig med, at der selvfølgelig værnes om forretningen.


Re-kalibrér 2020-planen

I takt med at vi bliver præsenteret for genåbningstiltagene, er der en række spørgsmål, der presser sig på: Hvad er det for en virkelighed, vi langsomt vender tilbage til? Retter tingene sig op, så vi vender tilbage til et mediemarked og en forbrugeradfærd, der er som for 1,5 måned siden, eller har nedlukningen medført blivende ændringer, som bureauer, medier og annoncører skal forholde sig til fremadrettet?

Vi har ikke svaret endnu – men vi forsøger at komme så tæt på som muligt.

I Dentsu har vi fra nedlukningens start ugentligt indsamlet data fra et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, hvor vi løbende monitorerer danskernes medieforbrug og adfærd. De learnings forsøger vi at dele med kunder, samarbejdspartnere og branchen i takt med, at de kommer ind.

Netop løbende monitorering og opdatering af indsigter omkring forbrugeradfærd og medieforbrug, tror jeg, bliver afgørende viden for annoncører i målet om at bringe marketinginvesteringer tilbage på sporet.

Nu, hvor erhvervslivet er begyndt at kunne se lys for enden af tunnelen, bør man som annoncør give sine 2020-planer en revurdering.

Vi laver sammen med hovedparten af vores kunder investeringsplaner for det kommende år, når vi runder et årsskifte. Disse skal vi i fællesskab med kunderne genbesøge i de kommende uger med henblik på at sikre, at vi løbende har den rette indsigt i, hvor netop deres målgrupper og industri har bevæget sig hen under krisen.

Der kan være sket væsentlige ændringer i forbrugernes adfærd, der betyder, at den 2020-medieinvesteringsplan, der blev sat to streger under for bare et par måneder siden, måske skal gentænkes og tilpasses til en ny virkelighed.

Ulykken ser ud til at være stoppet, men det betyder ikke, at krisen er forbi. Ingen af os ved, hvad der venter på den anden side, og det stiller krav til agilitet fra både annoncør og bureau og et endnu større krav til og behov for løbende indsigt, måling og effektdokumentation. Kun sådan kan vi sikre, at 2020-planerne kan blive re-kalibreret med udgangspunkt i en ændret virkelighed.

Ulykken er stoppet. Nu skal vi navigere, og vi står klar til at hjælpe med at holde jeres kompas.

Kristian Koch Jensen

Kristian Koch Jensen

Managing Director, Vizeum København

LinkedIn