Ny, gammel hverdag: Sender danskerne børnene afsted?

Published on:

Før påske præsenterede Statsministeren en plan for den første, forsigtige genåbning af Danmark. Det første skridt i denne plan er, at de mindste børn skal tilbage i daginstitutioner og skoler fra 15. april, og derfor kunne danske familier begynde at se frem mod en hverdag, som i højere grad tager form som den, der gjaldt i starten af 2020. Det er imidlertid ikke alle danskere, som ser frem til denne nye, gamle hverdag.


Mandag den 6. april stillede Mette Frederiksen sig som så mange gange før ved den midterste talerstol i Statsministeriets Spejlsal. Her præsenterede hun på et pressemøde de første skridt mod, at Danmark kan vende tilbage til (det, der kommer tættest på) normalen.

Et af de første skridt er, at de mindste børn skal tilbage i daginstitutioner og skoler, hvilket præsenteres som både sundhedsmæssigt forsvarligt og som en prioritering i forhold til at få flere forældre på arbejde igen.

Nyheden om, at en mere kendt hverdag venter i en nær fremtid, modtog alle forældre imidlertid ikke med glæde.

Umiddelbart efter pressemødet den 6. april lanceredes Facebook-gruppen ”Mit barn skal ikke være forsøgskanin for covid-19”, hvor bekymrede forældre deler tanker og følelser omkring situationen med hinanden. I skrivende stund, halvanden uge efter pressemødet, har Facebook-gruppen knap 40.000 medlemmer.

Denne bekymring fra danske forældre har fyldt så meget i medierne, at både landsformanden for Skole og Forældre og  undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har bebudet, at forældre skal sende deres børn i skole, og at udeblivende børn vil få registreret fravær, hvis de ikke kommer i skole (DR, 2020).


Sender forældrene så børnene afsted?

Med udgangspunkt i det førnævnte pressemøde og reaktionen fra den store gruppe danske forældre har vi tilføjet et spørgsmål i vores Covid-19-dataindsamling omhandlede danskernes intention om at sende deres børn i daginstitutioner og skoler, når de i løbet af ugerne efter påske åbner op igen.


Kilde: Dentsu Aegis Network 2020

 

På spørgsmålet ”Planlægger du at sende dit barn/dine børn i institution eller i skole i næste uge (uge 16)” svarer 38% af de adspurgte ”Ja, helt sikkert”. Det vil sige, at markant mindre end halvdelen af alle danskere er sikre på, at de vil sende deres børn i skole eller institution, når de åbner igen.

18% af de adspurgte svarer, at de ikke vil sende deres børn i daginstitution eller skole, selvom de har mulighed for det.

Endelig ser vi, at 38% af de adspurgte svarer ”Ja, måske” til spørgsmålet, mens 6% svarer ”Ved ikke”. De sammenlagte 44% af danskerne er således i tvivl om, hvorvidt de kommer til at sende deres børn i institution eller skole, når disse åbner igen.

Om den store andel af ”måske’er” og ”ved ikke” skyldes, at danskerne ikke vil sende deres børn afsted, eller om de er usikre på, hvorvidt de kan sende deres børn afsted, kan ikke konkluderes direkte, men næsten halvdelen af danskerne er altså i tvivl om, hvorvidt de vil sende deres børn i institution eller skole.

Sammenlagt ser vi således, at 62% af danskerne enten ikke vil eller er i tvivl om, hvorvidt de vil sende deres børn i skole eller institution i løbet af uge 16.


Vil forældrenes internetbrug stige igen? 

I en artikel udgivet 31. marts 2020 beskrev vi, hvordan børnefamiliers internetbrug er faldet under Covid-19. Dette fald begrundes med forældrenes nye roller, hvor mange skulle agere både fuldtidspædagoger og/eller -skolelærere og fuldtidsansatte på deres jobs.

Den nye hverdag med to jobs betød mindre tid til at bruge internettet i både arbejds- og privatøjemed, hvorfor internetbrugen for særligt børnefamilier faldt markant i de første uger af Covid-19-perioden.

Vi forventer, at børnefamiliers internet- og generelle mediebrug vil stige, når forældre igen kan få deres børn i institution og skole og dermed har mere tid til rådighed. Det vil i givet fald betyde, at det i højere grad giver mening at annoncere til børnefamilier i de kommende uger sammenlignet med tidligere under Covid-19.


Vi følger selvfølgelig udviklingen via vores Covid-19-dataindsamling. Hvis du vil vide mere om den, er du velkommen til at række ud til Head of Strategy & Insight, Charlotte Riewerts, på charlotte.riewerts@dentsuaegis.com