Udvikling i danskernes grønne adfærd

Vi lancerede de grønne forbrugere i 2021, men der kan ske meget i løbet af et år. Derfor har vi undersøgt danskernes forbrugsadfærd og holdninger igen og har derfor helt ny data fra 2022, som vi kan sammenholde med den gamle data om de grønne forbrugere. 

Virksomheder har et ansvar for, at vi har et bæredygtigt samfund

På trods af at der var stor opbygning ved COP27, grønt lys for EU’s CSRD og at der til Folketingsvalget var stort fokus på klimakrisen, så går det stadig for langsomt med den grønne omstilling. Vi har for længst overskredet grænserne for klodens ressourcer, og derfor peger flere og flere danskere på, at virksomheder skal komme mere ind i klimakampen. Spørger vi de danske forbrugere, så har virksomheder et lige så stort ansvar for, at vi har et bæredygtigt samfund, som regeringen, den danske stat og andre større lande. Hele 84% af danskerne siger, at virksomheder har et ansvar for, at vi har et bæredygtig samfund.

Stigende antal danskere bekymrer sig om klima, miljø og biodiversitet

I disse år synes det som om, at den ene krise har overtaget den anden. Pandemi, fødevare- og energikrise, krig i Europa, kursfald, inflation og nu også recession. Det ville derfor være forståeligt, hvis den nuværende økonomiske krise overskyggede de mere langtrækkende udfordringer med klima, miljø og biodiversitet. Men dette er ikke tilfældet. Faktisk bekymrer 80% af danskerne sig mere end de plejer om miljø, klima og biodiversitet. Det viser vores nyeste dataindsamling om ’De Grønne Forbrugere’ fra november 2022. Vi ser også en stigning fra 2021, hvor 78% af danskerne mener, at virksomheder har et ansvar for at skabe et bæredygtigt samfund, til 2022, hvor det er steget til de 84%.

Virksomhederne indfrier ikke danskernes grønne forventninger

Under halvdelen af de danskere, der peger på at virksomheder har et ansvar for den bæredygtige omstilling, mener ikke, at virksomheder lever op til det ansvar. Virksomhederne står over for en udfordring, og et uforløst potentiale, med at leve op til danskernes forventninger til dem. Heri ligger også en risiko for at miste medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere, hvis virksomheden ikke lever op til deres forventninger og krav. Når halvdelen af ens kunder og medarbejdere ikke mener, at man som virksomhed lever op til ens ansvar, så er det et klart tegn til, at det er tid til at revidere sin strategi, eksekveringsplan og kommunikation.

Det er dog ikke alene virksomhederne, der ikke lever op til deres ansvar. Tendensen er den samme for regeringen, staten, andre lande og internationale organisationer. Til gengæld har danskerne høje tanker om sig selv, hvor næsten alle danskere mener, at de selv lever op til deres ansvar.