Forbrugernes holdninger til personlig data kan være svære at afkode. Dog er forståelsen af dem nøglen til at levere mere relevante og engagerende forbrugeroplevelser. Vores tredje årlige undersøgelse med 32.000 respondenter på tværs af 22 markeder afslører en række nøgleindsigter på området.