Vil du styrke dine digitale færdigheder?

Det Digitale Akademi er en uddannelse for dig, der vil hæve dine digitale færdigheder og løfte den digitale refleksionsramme i diskussionerne mellem din virksomhed og din bureaupartner.

Den digitale udvikling og brugen af data har redefineret måden, vi arbejder med forbrugeradfærd og kunderejsen på. Denne udvikling har skabt en stigende efterspørgsel efter digitalt kompetente medarbejdere, der er åbne for nye muligheder, og som ikke er bange for at omfavne og udfordre den digitale udvikling i virksomheden.

Under uddannelsen får du ikke kun konkret viden om digitale medier og udvikling. En vigtig del af uddannelsen er også den dialog og sparring, der opstår mellem vores mange eksperter og deltagerne. Ligeledes er det interne netværket blandt deltagerne en essentiel del.

Uddannelsesforløbet er en kombination mellem teori og praksis. Formålet er at gøre uddannelsen så specifik og anvendelig som mulig, således at materialet bliver brugbart i deltagernes arbejdsliv. Derfor munder forløbet ud i en eksamenscase. Alle deltagere briefes om en udvalgt case, som herefter skal løses i grupper og afsluttes med en præsentation. Dagen afsluttes med feedback, fordeling af eksamensbeviser og fælles middag.

Praktisk information

Sted: Undervisningen foregår både i Aarhus og København.

Tid: Hele uddannelsen varer 25-31 timer fordelt på 7 eller 9 dage afhængig af, hvor mange moduler du vælger.

Pris:
3 grundmoduler og 2 Deep Dives (7 moduler i alt): 18.600 kr. pr. deltager (eksklusiv moms)
3 grundmoduler og 3 Deep Dives (9 moduler i alt): 23.900 kr. pr. deltager (eksklusiv moms)

Eksamensdatoer:
Aarhus: 4. februar 2021 14.00-18.00 efterfulgt af middag kl. 18.30-22.00
København: 24. marts 2021 14.00-18.00 efterfulgt af middag kl. 18.30-22.00

Moduler

I Det Digitale Akademi får deltagerne selv mulighed for at vælge de moduler, de ønsker at deltage i. Akadamiet indledes med tre grundmoduler, som er obligatoriske for alle deltagere. Dernæst tilbydes tre forskellige Deep Dives, som hver især består af to undervisningsgange. Ud af de tre forskellige Deep Dives vælger deltagerne selv, om de ønsker at deltage i to eller tre af dem.

Grundmodul 1: Kunderejsen og Audience Planning

Det første modul giver dig det fulde overblik og viden om kunderejsen. Derudover dykker vi ned i vigtigheden af at have styr på dine målgrupper i alle faser af rejsen, og vi introducerer til Audience First-tankegangen.

Grundmodul 2: Trends og målgruppeportrætter

I dette modul gør vi dig klogere på, hvordan du kan lære din målgruppe endnu bedre at kende, og hvordan du aktivt anvender målgruppeportrætter i både kampagneplanlægning og udvikling af indhold. Modulet præsenterer desuden de
nyeste forbrugertrends på tværs af forskellige brancher.

Grundmodul 3: Digital kampagneplanlægning

Dette modul giver dig indblik i, hvad du skal tage højde for i din digitale planlægning frem mod 2021, samt hvordan din planlægning kan udnytte de forskellige digitale platformes potentialer til fulde.

Deep Dive 1: Search og Performance

Dette modul giver dig et unikt indblik i Search, som ved rette brug kan skabe effektiv performance for dine kampagneaktiviteter og dermed også for din virksomhed. Fokusset vil være på, hvordan man kan optimere sin position i søgemaskinen i en tid, hvor mediebilledet er komplekst, og forbrugerens opmærksomhed er begrænset som aldrig før.

Deep Dive 1: Programmatic og DMP

I dette modul giver vi dig indsigt i brugen af Programmatic og betydningen af data ift. optimeringsmuligheder, målrettet markedsføring og skabelsen af en bedre oplevelse på tværs af kunderejsen.

Deep Dive 2: Kreativitet og Experience Marketing

I dette modul viser vi dig en række kreative kampagner og koncepter, der er up-to-date med den nyeste teknologi, og som bevæger sig inden for genren Experience Marketing. For hver case dykker vi ned i indsigten bag casen, gennemgår dens resultater og diskuterer casens skalérbarhed. Du vil selv komme på banen og afprøve vores teknikker for brainstorming.

Deep Dive 2: Branded Marketing

Dette modul bevæger sig bredt indenfor Branded Content og vil inspirere dig med cases fra stærke kampagner. Modulet vil omfavne de muligheder, digitale medier har for at folde dit brands stemme ud på tværs af platforme med et stærkt og målrettet purpose og med indhold, som har bred interesse blandt forbrugerne og som har dit brand som omdrejningspunkt.

Deep Dive 3: UX og platformsoptimering

Dette modul giver dig en række værktøjer til, hvordan man mindsker kløften og binder brand- og købsoplevelse tættere sammen. Vi giver et indblik i, hvordan den stærke brugeroplevelse og det strategiske arbejde med UX tilfører yderligere lag til forbrugerne i forbindelse med et køb. Modulet viser konkrete eksempler på, hvordan et godt og underbygget UX-arbejde kan flytte kunder og skabe øget omsætning.

Deep Dive 3: Dialog og marketing automation

Modulet vil uddybe, hvordan den unikke brandoplevelse på kanaler som email og social skabes, samt hvordan du arbejder strategisk med at opbygge en stærk og gensidig dialog med dine kunder og deraf en loyal relation. Modulet går også i dybden med det tekniske aspekt, som giver dig forståelse for de bagvedliggende elementer, som er fundamentale for at lykkes med Marketing Automation.