Verdens naturlige systemer er i fare, og vi har alle en rolle at spille i at beskytte jordens naturskatte.

I 2021 blev dentsu underskrivere af WWF Business for Nature’s Call to Action beder regeringerne om at vedtage ambitiøse naturpolitikker.

I 2022 investerede vi i naturbaserede projekter for at dække de resterende 47 % af vores Scope 1 og 2 emissioner, herunder skovbevaringsinitiativer i Zimbabwe og lokale vedvarende energiprojekter i Indien og Brasilien. Ud over positive miljøpåvirkninger støtter disse projekter også lokalsamfund og bæredygtig udvikling i områderne. Læs mere om hvert projekt nedenfor.

Fremadrettet vil vi placere naturen i hjertet af vores net zero-forpligtelse og drive projekter, der balancerer klimaindsats med vores forpligtelse til biodiversitet.