Bemærkning vedrørende kommercielt indhold:
Dentsu anbefaler at tage kontakt til tv-stationerne for endelig godkendelse tv-reklamen. Kontaktoplysninger findes i via tekniske specifikationer neden for.

Dentsu kan ikke stilles til ansvar, hvis tv-reklame ikke godkendes af tv-stationerne.

Kontakt udbyderen (adtoox, adstream osv.), hvis der er behov for en kommerciel kode, før reklamespottet uploades. Dentsu udsteder ikke kommercielle koder, med mindre der er indgået individuel aftale om dette.

Digitale specifikationer vil blive udarbejdet i henhold til jeres specifikke medieplan.

TV-SPECIFIKATIONER

TV2:


NENT Group:

 • Generel leveringsdeadline: 5 hverdage for kampagnestart
 • Der henvises til Adstream eller Peach for information om tekniske specifikationer
 • Levering af materiale
 • Ved sponsorat:
  • NENT Group bruger kun 2 spot ved sponsorater – ét 10 sek. spot (intro/outro) og ét 5 sek. spot (bumper). Hvorfor der ikke skal sendes både intro og outro.


Discovery Networks:

 • Generel leveringsdeadline: 5 hverdag før kampagnestart
 • Der henvises til Adstream eller Peach for information om tekniske specifikationer og levering af materiale


Cartoon Network:

 • Generel leveringsdeadline: 5 hverdage for kampagnestart
 • Der henvises til Adstream eller Peach for information om tekniske specifikationer og levering af materiale


NENT KIDS (Nickelodeon & Disney):

 • Generel leveringsdeadline: 5 hverdage for kampagnestart
 • Der henvises til Adstream, Adtoox eller IMD for information om tekniske specifikationer og levering af materiale
 • Alle spots skal uploades på ny efter d. 31/12-18 og skal uploades som nedenfor:
  • Disney + Nickelodeon: 1 spot, 2 uploads
  • Disney Jr. Nordic: 1 spot, 3 voice overs
  • Disney XD Nordic: 1 spot, 3 voice overs
  • Nick Jr. Sweden: 1 spot med svensk voice over og helst også en norsk voice over.


PLAY SPECIFIKATIONER (WEB TV)

 • Generel leverings-deadline: 5 hverdage før kampagnestart
 • Filformat: 16:9
 • Filtype: .flv, .mov, .mp4 eller lignende
 • Filstørrelse: Max. 10 MB
 • Det er muligt at henvise til en Youtube-video til Youtube aktivering. Alle andre medier kræver en fil.
 • Send filen/linket til din digitale Amplifi account manager
 • Husk at navngive spottet, hvis der er mere end ét
 • Notér hvilken landing-page (URL) spottet skal henvise til
 • Audio Levels: R128 loudness: Integrated loudness (I) -23.0 LUFS ± 1.0 L


RADIO SPECIFIKATIONER

Bauer Media:

 • Generel leverings-deadline: 4 hverdage før kampagnestart
 • Specifikationer: mp3-fil på 256 kbps eller .wav/.aiff min. 44,1 kHz stereo
 • Sendes til: spot@bauermedia.dk


Dansk Radio Reklame:

 • Generel leverings-deadline: 4 hverdage før kampagnestart
 • Specifikationer: .mp3 eller .wav format (44100 Hz/16 bit/stereo)
 • Sendes til: spot@danskradioreklame.dk


BIO SPECIFIKATIONER

Dansk Reklamefilm:


FS2 (Book a Screen):


English version

Dentsu advices to contact the TV stations for final approval of the TV commercial. Contact information is available in the Tv stations technical specifications.

Dentsu is not responsible if the TV commercial is not approved by the TV stations.

Contact the provider (adtoox, adstream….) if you need a commercial code before uploading digital spots. Dentsu does not provide commercial codes, unless an individual agreement for this service is in place.

Digital specifications will be provided in accordance with your specific mediaplan


TV SPECIFICATIONS

TV2:


NENT Group:

 • General deadline: 5 workdays before first on air date
 • We refer to Adstream or Peach for information about technical specifications
 • Material delivery


Discovery Networks:

 • General deadline: 5 workdays before first on air date
 • We refer to Adstream or Peach for information about technical specifications and material delivery


NENT KIDS (Nickelodeon & Disney):

 • General deadline: 5 workdays before first on air date
 • We refer to Adstream or Peach for information about technical specifications and material delivery
 • All spots has to be uploaded again after 31/12-18 and is to be uploaded as described below:
  • Disney + Nickelodeon: 1 spot, 2 uploads
  • Disney Jr. Nordic: 1 spot, 3 voice overs
  • Disney XD Nordic: 1 spot, 3 voice overs
  • Nick Jr. Sweden: 1 spot  Swedish voice over and preferably also a Norwegian voice over.


Cartoon Network:

 • General deadline: 5 workdays before first on air date
 • We refer to Adstream or Peach for information about technical specifications and material delivery


PLAY SPECIFICATIONS (WEB TV)

 • General deadline: 5 workdays before first on air date
 • File format: 16:9
 • File type: .flv, .mov, .mp4 or alike
 • File size: Max. 10 MB
 • It is possible to refer to a Youtube video for Youtube activation. All other media requires a file.
 • Send the file/link to your digital Amplifi account manager
 • Remeber to name the spot, if more than one.
 • Note which landing page (url) the spot must refer to.
 • Audio Levels: R128 loudness: Integrated loudness (I) -23.0 LUFS ± 1.0 L


RADIO SPECIFICATIONS

Bauer media:

 • General deadline: 4 workdays before first on air date
 • Specifications: .mp3 file in 256kbps or wav/aiff min. 44,1 kHz stereo.
 • Delivered to: spot@bauermedia.dk


Dansk Radio Reklame:

 • General deadline: 4 workdays before first on air date
 • Specifications: .mp3 or .wav format (44100 Hz/16 bit/stereo).
 • Delivered to: spot@danskradioreklame.dk


CINEMA SPECIFICATIONS

Dansk Reklamefilm:


FS2 (Book A Screen):