Ny unik forbrugerdata i vores databaser

Published on:


Dybe forbrugerindsigter er nøglen til at lave kommunikation, der ræssonerer hos forbrugerne. Derfor vil vi være den bureaugruppe, der ved mest om forbrugerne. Her kan du læse mere om de datakilder, der kan hjælpe dig med at lære dine kunderne endnu bedre at kende.


Consumer Connection System (CCS)

CCS er dentsus store forbrugerstudie med fokus på adfærd, personlighed, interesser, medier, kommunikation og købsproces. Herigennem hjælper vi vores kunder med at få dybdegående viden om sine relevante målgrupper, og systemet er netop blevet opdateret med helt ny data fra slutningen af 2021.

CCS indeholder mere end 400 spørgsmål og kan give os et dybdegående indblik i følgende kategorier:

Om forbrugerne

 • Demografi (alder, køn, civilstatus, geografi, uddannelse, jobstatus, børn, husstandens sammensætning, indkomst mm.)
 • Teknologi (ejer/bruger/forventer at købe)
 • Transport/flyrejser
 • Personlige holdninger
 • Aktiviteter, interesser og sport
 • Fremtidsplaner
 • Værdier
 • Indkøbsansvarlig
 • Gør det selv

Om medier
Tv, video, lytning, magasiner, aviser, biograf, internet, sociale netværk, OOH, spil

 • Brugsfrekvens
 • Dækning og engagement
 • Mediebrug i løbet af dagen
 • Måder at bruge medier på
 • Holdning til medier
 • Mobil/tablet (aktiviteter/holdninger/shopping)
 • Interesse/opmærksomhed/engagement
 • Earned media

Om produkter og brands

 • ‘Mærke for mig’
 • 'Mærke for personer som mig’
 • Produktkategorier: Købsbeslutningsproces
 • Word of Mouth
 • Spend
 • Betalingsmetoder
 • Købsbeslutning (frekvens, betydning, influenter, følelse vs. fakta)

Om kommunikation

 • Nej tak’ til reklamer
 • Ad-blocking
 • Holdning til reklamer på kategorier
 • Netværk: offline/online/sociale netværk
 • Social media-segmenter
 • Content sharing: Hvordan/hvad
 • Indhold tilpasset passioner
 • Opmærksomhed og genkendelse
 • Interesser
 • Action
 • Klik på online kampagner


Med al denne data kan du som brand få svar på spørgsmål som:

 • Hvem er vores mest værdifulde kunder? Hvor stort er potentialet?
 • Arbejder vi overhovedet med de rigtige målgrupper?
 • Hvordan er vores kunders consumer journey?
 • Hvilke medier skal vi anvende og hvordan?


Foruden fordelene i at få svar på blandt andre ovenstående spørgsmål, er der tre ting, der gør CCS helt unikt:

 1. Mulighed for at implementere egne spørgsmål (feks. segmenter) "ovenpå" CCS
  Oveni alle de indsigter, der i forvejen ligger i CCS, kan man tilføje egne spørgsmål, der er specifikke for ens branche, forbrugere og brand. Derved bindes ens egen forretning sammen med de indsigter, der allerede ligger i CCS, og man får dybdegående forbrugerindsigter i eget marked.
 2. CCS kan aktiveres i indkøbet
  Indsigterne fra CCS kan efterfølgende aktiveres direkte i indkøbet, fordi systemet er integreret med diverse tech-platforme. Man kan fx købe ind i de segmenter, som der er dannet via CCS.
 3. CCS er en global database
  CCS er repræsenteret i mere end 65 lande, hvilket betyder, at vi kan sikre konsistens på tværs af markeder. Hvis man arbejder i flere markeder, kan man dermed opnå indsigter på tværs af markeder.

Corona-tracker

Coronaens indtog har haft stor indvirkning på de danske forbrugere, deres holdninger, forbrug og medievaner. Derfor igangsatte vi i foråret 2020 en dybdegående dataindsamling, som skulle give os og vores kunder indblik i forbrugernes adfærd uge for uge.

Via et online spørgeskema har vi pr. måling adspurgt 1.000 personer i aldersgruppen 16-74 år om deres holdninger, adfærd og mediebrug. Dataindsamlingen har fundet sted løbende over 2020, 2021 og 2022, og den nyeste dataindsamling er sket i uge 2, 2022.

Gennem corona-trackeren kan du få svar på spørgsmål om:

 • Danskernes bekymring for corona og ikke mindst udviklingen i bekymringen
 • Bekymring for sundhed, økonomi og jobsikkerhed
 • Forventet købsadfærd indenfor +15 produktkategorier (forventning om at bruge flere, færre eller samme beløb)
 • Online købsadfærd indenfor +10 produktkategorier (forventning om at bruge flere, færre eller samme beløb)
 • Forvetninger til webshops som følge af corona
 • Ønsker til brandkommunikation (indhold, opmærksomhed)
 • Tillid til forskellige brancher
 • Bæredygtig markedsføring
 • Forventninger til adfærd post-corona
 • Forventninger til 2022
 • Ferieplaner
 • Mediebrug på tværs af kategorier


Med dentsu corona-tracker kan du således få indblik i en række spørgsmål om forbrugernes ændrede adfærd som følge af corona-krisen.


Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om vores datakilder og arbejdet med forbrugerindsigter, kan du række ud til din dentsu-kontakt eller Business & Consumer Insights Consultant Charlotte Dreyer på charlotte.dreyer@dentsu.com