Vi er med til at bygge et fair og åbent samfund

Vi har magten til at påvirke den måde folk tænker, føler og handler på. Vi åbner folks øjne, skaber empati og ændrer opfattelser. Vores medarbejdere er designere, kreative ildsjæle og innovatorer med en passion for at skabe betydningsfuldt fremskridt.

Muligheder og lighed er en grundlæggende rettighed, ikke et privilegium – men ulighed plager fortsat det globale samfund. Vi vil sikre os, at vores folk og alle omkring os bliver behandlet retfærdigt, og at de har de muligheder, de har brug for, for at kunne trives.

En diverse og inkluderende arbejdskraft

Vores styrke ligger i forskel. Gennem vores engagement i mangfoldighed, lighed og inklusion lover vi at opsøge forskellige perspektiver, fejre forskel og opbygge en inkluderende kultur, hvor alle kan være trygge i at bringe deres autentiske selv med på arbejde.

Vi er forpligtet til at skabe langsigtede, bæredygtige ændringer i samfundet og i vores egen forretning. Således sikrer vi en kultur med retfærdighed og lighed for alle.

Vi har en række globale principper, der regulerer, hvordan vi opererer, og disse afspejler vores intention om at være en organisation, der fremmer trivsel og inklusivitet for alle medarbejdere uanset etnicitet, race, seksuel orientering, køn, alder, neuro-diversitet og fysiske evner.

Dentsu er et stiftende medlem af World Economic Forum’s initiative: Partnering for Racial Justice in Business. Initiativet er udformet med henblik på at operationalisere og koordinere vores forpligtelse til at udrydde racisme på arbejdspladsen og til at sætte nye globale standarder for lighed i erhvervslivet. Det giver også erhvervslivet en platform til at advokere for mere inkluderende politiske forandringer.

Kønsbalancen i dentsu

Vi ønsker at bygge videre på den positive udvikling, vi allerede har set i de senere år. Vi holder os selv ansvarlige for at opnå og opretholde lige kønsfordeling på tværs af alle ledende roller inden 2025. Det betyder, at 50% af vores topledere og ledere skal være kvinder i 2025 – herunder 50% af den internationale direktion.

At sikre kvinders deltagelse på alle beslutningsniveauer hjælper os til at opbygge en mere succesfuld og bæredygtig forretning. Således kan vi også have en positiv indvirkning i det bredere samfund. I dag er mere end en tredjedel af vores topledere på tværs af vores globale forretning kvinder, mens flere af vores markeder allerede har opnået vores ambition om en mere lige kønsfordeling.

Udrustningen af den næste generation af talenter

Vi mangfoldiggør vores talent pipeline ved at dele ud af vores færdigheder og evner med den næste generation af unge talenter. Dette gør vi især gennem vores flagship skole- og karriereprogram, The Code. The Code åbner dørene til vores branche for studerende gennem workshops, erhvervserfaringsmuligheder og lærepladser.

Vi promoverer lighed og udfordrer tankemønstre gennem vores arbejde

Selv om vi er forpligtet til at skabe flere muligheder for dem, der har mest brug for det, søger
vi også at skabe forandring gennem vores evne til at øge bevidsthed, udfordre opfattelser og fremme ligestilling.
Dette gør vi blandt andet ved at sætte fokus på systemisk ulighed, herunder fair og lige adgang til uddannelse, sundhedspleje, beskæftigelse og retshjælp. 

Vi har magten til at påvirke den måde, folk tænker, føler og handler på. Vi åbner folks øjne, skaber empati og ændrer opfattelser.