Masterclass 4: CO2-reduktion af reklamer, annoncering og websites

It- og kommunikationsbranchen udleder i dag lige så meget CO2 som flybranchen, og det digitale medieforbrug stiger år for år. Klimabelastningen fra især digitale medier er enormt høj og kommer bl.a. fra brug af AI, foto- og videoshots, lagring af data, produktion af kampagner, brug af hjemmeside, Google søgninger, kampagneeksponeringer og brug af influencers. Når det kommer til hjemmesider og digital annoncering, gælder hvert klik, hver session og hver konvertering, da der ved hver handling sker en datatransmission, som udleder CO2. Rigtig meget CO2 endda. I denne masterclass sætter vi fokus på de knapper, kommunikations- og marketingafdelingen kan skrue på for at gøre selve kampagneudviklingen og især kampagneaktiveringen mindre klimabelastende; dette uden at gå på kompromis med performancemål eller brugeroplevelsen.


Output

  • Viden om værktøjer og virkemidler, der kan nedsætte CO2-aftrykket på kampagner
  • Konkrete reduktionsstrategier, der kan hjælpe med at mindske klimaaftrykket
  • Indblik i, hvordan man måler medieplanens CO2-aftryk og hvilke medier, der er bedst
  • Forståelse for, hvorfor effektiv reklame er klimavenlig reklame
  • Inspiration fra konkrete succescases