Ved det endelige modul samles alle akademikursister endnu engang. Vi samler op på det, vi har lært gennem de enkelte moduler, og deler erfaringer. Endvidere får kursisterne stillet en afsluttende opgave, som de skal løse i grupper. Med dette er formålet at få trænet og anvendt den viden, som kursisterne har tilegnet sig. Vi giver hinanden konstruktiv feedback og flere idéer at arbejde videre med.

Output

  • Opsamling på den indsamlede viden
  • Erfaringsdeling
  • Cases, der træner dig i at anvende viden i praksis
  • Certifikat for gennemført forløb

Praktisk

Tidspunkt: 08.30-16.00

Aarhus C
Tirsdag d. 14. juni 2022
dentsu, Åboulevarden 18, 2. sal, 8000 Aarhus

København K
Torsdag d. 16. juni 2022
dentsu, Overgaden neden Vandet 7, 1414 København K

  • Til det sidste netværksmodul vil mindst én underviser fra hvert modul være til stede som sparringspartnere og give feedback på casen.