CSR-initiativ: The Code

Published on:

The Code er dentsus CSR-initiativ, hvor vi igennem events, oplæg, case competitions og undervisning stiller vores viden til rådighed overfor unge, skoler og uddannelsesinstitutioner. Formålet er at give unge viden om medier og marketing og at højne deres optimisme omkring den digitale økonomi.

I dentsu har vi et stort ønske om at give noget tilbage til det samfund, vi er en del af og at dele ud af den viden, vi har.

Med udgangspunkt i dette ønske har vi lanceret initiativet The Code, som har til formål at give unge et indblik i, hvordan marketingbranchen fungerer og samtidig vise dem de mange forskellige områder, man kan arbejde med. Således stiller vi vores viden og kompetencer gratis til rådighed for at højne unges viden om alle de mange områder, vores branche består af.


The Code: Det, vi har gjort længe – og mere til

The Code er et globalt dentsu CSR-initiativ, som har til formål at sikre, at vi deler ud af den viden, vi har. Globalt består The Code af en række forskellige aktiviteter, herunder case competitions, virksomhedsbesøg, praktikprogrammer og meget andet.

I Danmark har vi i en årrække arbejdet dedikeret med vores tilbud til studerende. Udrulningen af The Code og aktiviteterne heri ligger derfor ikke fjernt fra det, vi længe har gjort, men er derimod en måde hvorpå vi kan bygge videre på det fundament og de initiativer, vi allerede har skabt.

Vi har i en årrække haft et godt og tæt samarbejde med de videregående uddannelser om både oplæg, gæsteundervisning og fast tilknytning i fag på forskellige uddannelser. Med dette initiativ tager vores dygtige medarbejdere rundt på uddannelsesinstitutioner og deler ud af den dybe viden til marketingstuderende.

Et andet initiativ, som har kørt fast de seneste otte år, er vores case competition, Dentsu Brand Battle. Her samler vi 24 studerende, som i hold af 4 personer bruger en weekend i oktober på at udarbejde den bedst mulige løsning på den udfordring, årets casevirksomhed stiller.

Over de seneste otte år har en række af vores kunder stillet op som casevirksomhed til Dentsu Brand Battle, og vi oplever år efter år, at de studerende, som deltager, lærer meget om branchen samt både deres faglige og personlige styrker.

Vi har netop afviklet Dentsu Brand Battle 2021, og her lød en af deltagernes evaluering fra weekenden:

”Dentsu Brand Battle var over al forventning. Det var en virkelig stor oplevelse at have muligheden for at deltage og dermed udvikle sin faglighed og arbejde med sine interesser.”


Et nyt fokus

Noget af det nye, The Code-udrulningen i Danmark har ført med sig, er en udvidelse af den målgruppe, vi fokuserer på. Hvor vi tidligere har haft et stort fokus på at dele ud af vores viden til studerende på videregående uddannelser, har vi nu spredt målgruppen ud, så vi også har et fokus på folkeskoleelever (7.-10. klasse) samt gymnasieelever.

Denne udvidelse af målgruppen betyder, at vi tilbyder gratis gæsteundervisning til disse aldersgrupper, hvor frivillige fra dentsu besøger klasserne og underviser i materialer om medier og marketing, som er udviklet specifikt til de enkelte alderstrin.


Vil I være med?

Vi oplever rigtig god respons på The Code fra de elever og studerende, vi møder i forløbet, og vi sætter en stor ære i at dele ud af den viden, vi har.

Samtidig arbejder vi på at udarbejde nye koncepter og events, som kan give unge endnu mere viden om, hvordan medier, kommunikation og marketing fungerer og spiller sammen. Hvis I kunne tænke jer at blive partner på et The Code-projekt, som kan være en del af jeres CSR-initiativer, er I meget velkomne til at række ud til projektleder på The Code i dentsu denmark, Raya Karim: raya.karim@dentsu.com