Dentsun Global Ad Spend Forecast - July 2022 on julkaistu

Julkaistu:

Uusimman dentsu Global Ad Spend Forecast -raportin mukaan mediainvestointien ennustetaan kasvavan maailmanlaajuisesti 8,7 prosentilla, joka vastaa 738,5 miljardin dollarin kulutusta vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kaksi kertaa vuodessa julkaistavaan mediainvestointeihin keskittyvään ennusteesemme kerätään dataa lähes 60 markkinalta. Miten keväällä alkaneet epävarmuudet, kuten median hintainflaation sekä geopoliittiset jännitykset, näkyvät raportin tuloksissa?

Digitaalisuus tulee kasvattamaan edelleen maailmanlaajuisten mediainvestointien osuuttaan vuonna 2022 (+14,5 %) saavuttaen lähes 410 miljardin dollarin investointitason, joka on 55,5 prosenttia mainonnan kokonaiskulutuksesta. Digitaalisuuden kasvua tukevat video- (+23,4 %), paid social- (+21,9 %), haku- (+12,9 %) ja ohjelmalliset (+19,9 %) mainokset. Perinteisen median digitalisaatio on toinen keskeinen ajuri kaikkien mainoskulujen kasvussa vuonna 2022.

Jalkapallon MM-kisojen vauhdittamana televisiomainonnan investoinnit kasvavat 3,6 prosentilla nousten 192,8 miljardiin dollariin. Televisiomainonnan sisällä lineaarinen TV kasvaa 2,0 %, Connected TV (CTV) 22,3 % ja Broadcaster Video on Demand (BVOD) kasvaa 16,0 %, yleisön siirtyessä digitaalisille alustoille.

Out-of-Home (OOH) ja elokuvat kasvavat molemmat rohkaisevasti kaksinumeroisella luvulla vuonna 2022 (11,5 % ja 19,6 %). Radion ennustetaan myös kasvavan alkuvuoden arviota huomattavasti vauhdikkaammin. Uusi viiden prosentin nousu johtuu pääasiallisesti odotettua nopeammasta toimistotyöhön paluusta.

Sanoma- ja aikakausilehdet jatkavat aikaisempien vuosien tapaan laskuaan.

Teknologiasektorille ennustetaan suurinta kasvua (+11,3 %), sillä se on hyötynyt ihmisten lisääntyneestä kiinnostuksesta digitaalisiin laitteisiin. Yksi avainsektoreista kulutuksen kasvussa vuonna 2022 on vähittäiskauppa 11 prosentin kasvulla. Alaa ohjaavat monet tekijät, kuten sähköisen kaupan merkittävä kasvu, uusien toimijoiden tulo markkinoille ja uusien vähittäismyyntialustojen käyttöönotto.

Raportissa käsitellään myös lyhyesti jo ensi vuoden ennustetta, jonka mukaan odotamme globaalien mainosmarkkinoiden kasvavan 5,4 prosenttia ja saavuttavan 778,6 miljardin dollarin investointitason vuonna 2023. Vuodelle 2024 kasvua ennustetaan noin viiden prosentin verran.

Lataa raportti ilmaiseksi täältä