dentsun Paal Fure on vuoden johtaja

Julkaistu:

Kriisiajan johtajalta vaaditaan avoimuutta, sanoo dentsun Pohjois-Euroopan klusteria luotsaava Paal Fure.

Koronakriisi ei säästänyt markkinointialaa kolhuilta. Mainontaan sijoitettava pääoma laski maailmanlaajuisesti jopa 8,8 prosenttia ja joka kymmenes markkinointijohtaja arvioi kriisin uhkaavan liiketoimintaa. Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia johtajia. Yksi heistä on dentsun Pohjois-Euroopan klusterin toimitusjohtaja Paal Fure, joka valittiin rekrytointiyritys Teftin toteuttaman tutkimuksen* perusteella vuoden 2020 johtajaksi Norjassa.

"Ilman pandemiaakin johtajuus on tasapainoilua toivon ja todellisuuden välillä. Näemme jo toivon pilkahduksia, mutta siitä huolimatta vuosi 2021 tulee olemaan haastava, sillä nyt pandemian pitkäaikaiset vaikutukset konkretisoituvat. Mutta kun tästä selvitään, moni yritys on entistä vahvempi”, arvioi Fure.

Paal Fure

Vuoden johtajaksi valittu Fure saa kiitosta avoimuudestaan. Hänen mielestään jokainen johtaja on vastuussa siitä, että yrityksen koko potentiaali tulee hyödynnetyksi:

"Nyt jos koskaan on oltava selvillä siitä, mitkä liiketoiminnan osa-alueet ovat strategisesti tärkeitä. Se edellyttää kykyä ja halua tehdä tietoon perustuvia ja vaikeitakin päätöksiä, mutta se edellyttää myös loistavaa yrityskulttuuria – sellaista, jossa ihmiset voivat antaa parastaan ja tehdä tiimityötä ilman rajoja, mutta myös sellaista, jossa johtajat kommunikoivat avoimesti", sanoo Fure, jolla on yli 20 vuoden kokemus johtotehtävistä.

Kuluva vuosi on monelle yritykselle vuosi, joka edellyttää priorisointia. On valittava tarkoin, mitä tehdään ja mitä jätetään tekemättä.

"Työntekijöiden on elintärkeää ymmärtää, miksi asioita tehdään ja miten ne tehdään. Vain näin ihmiset kokevat yhteenkuuluvuutta ja tuntevat olevansa turvassa”, Fure avaa.

Mutta miltä markkinointialan tulevaisuuden näkymät vaikuttavat? Maailmanlaajuisesti mainonnan ennustetaan elpyvän 5,8 prosentin kasvuun vuonna 2021. Toisaalta myös koronapandemian lyhyen aikavälin vaikutukset ymmärretään hyvin.

Pidemmän aikavälin yhteiskunnalliset vaikutukset ovat sen sijaan vielä epäselviä. Dentsu CMO
-tutkimuksen mukaan markkinointipäättäjien suurin haaste on ymmärtää, mitkä kuluttajakäyttäytymisen osa-alueet muuttuvat pysyvästi ja mitkä puolestaan tipahtavat pois maailmantilan elpyessä.

"Tarvitsemme uutta ajattelua ja tuoreita ideoita; meidän on innovoitava yhdessä. Monimutkaisessa maailmassa meidän tehtävämme on tarjota yksinkertaisia ratkaisuja, joiden avulla yritykset voivat muuntua ja kasvaa", Fure kiteyttää.


*Rekrytointiyritys Teftin vuosittain tekemässä tutkimuksessa kartoitetaan median, viestinnän ja markkinoinnin tärkeimpiä trendejä sekä nostetaan esiin alan suosituimpia johtajia.