Jere Pesonen

CX Specialist

thought leadership

Vuosi 2020 toi mukanaan merkittäviä muutoksia asiakaskäyttäytymiseen ja kulutukseen, kun esimerkiksi verkko-ostaminen kasvoi maailmalla räjähdysmäisesti. Arvostettu konversio-optimoinnin tutkimuslaitos CXL Institute julkaisi hiljattain tutkimustietoa* vuodesta 2020, jonka avulla voimme arvioida miltä 2021 näyttää konversio-optimoinnin osalta.

Testaamisen uudet tuulet

Konversio-optimoinnissa yleisin toimenpide on (edelleen) niin sanottu verkkosivujen A/B-testaus. Siinä verrataan eri ratkaisuja, joilla pyritään parantaa kriittisimmät kuluttajaongelmat sekä mitata eri ratkaisujen toimivuutta. Tämä on myös helppo tapa päästä alkuun ja oppia asiakkaiden kokemuksista ja käyttäytymisestä.

Myönteisenä kehityksenä kyselyn mukaan noin neljäsosa vastaajista ovat myös valmiita kokeilemaan muita optimointivaihtoehtoja, kuten esimerkiksi multivariate testing, joka uusien työkalujen avulla on huomattavasti helpompaa. Multivariate testing tarkoittaa, että useampaa muuttujaa kokeillaan samanaikaisesti. Tämä testimuoto tosin vaatii, että kehitettävällä palvelulla on tarpeeksi liikennettä tulosten validointiin.

Uudet työkalut myös mahdollistavat testien ketterää julkaisua, ja noin kymmenes kyselyyn vastanneista julkaisee jopa 10 testiä kuukaudessa. Suosituimpina työkaluina nousee Google Optimize, Optimizely ja VWO, joiden kanssa dentsu on työskennellyt tiiviisti partnereina jo useita vuosia.

Priorisointi ja mittaaminen keskiössä

Kun yritysten velositeetti, eli testaamisen tiheys, kasvaa, on priorisointi erityisen tärkeää. Konversio-optimointia kannattaakin tehdä suunnitellusti ja harkitusti, vaikkakin onnistumiset helposti innostavat tekemään nopeita muutoksia ilman syvällisempää strategiaa.

Toimenpiteitä kannattaa myös tutkia onnistumisien kautta, eli ovatko suunnitellut muutokset vaikuttaneet määriteltyihin mittareihin positiivisesti. Samalla voidaan myös kartoittaa kokonaisonnistumista, eli millä prosentilla yrityksen toimenpiteet purevat asiakaskäyttäytymiseen ja liikevaihtoon positiivisesti.

Vaikkakin moni varmasti tutkii tärkeitä mittareita testeissään, on erityisen huolestuttavaa nähdä, että neljäsosa kyselyyn vastanneista eivät jaa tuloksia tiimin sisällä. Oletusperiaatteena pitäisi olla oppien levittäminen niin, että hyvät tulokset viedään tiekartalle ja käytäntöön. Myös opit negatiivisten tulosten kautta pitää ottaa huomioon.

Haluatko viedä yrityksesi konversio-optimoinnin uudelle tasolle? Ota yhteyttä!


*CXL Instituten State of Conversion Optimization 2020 -tutkimuksessa, noin 400 asiantuntijaa vastasi globaaliin kyselyyn liittyen trendeihin, haasteisiin ja muutoksiin konversio-optimoinnin saralla.

Jos haluat tietää enemmän siitä, miten asiakkaita palvellaan entistäkin paremmin digimaailmassa, niin ota reippaasti yhteyttä.

Ota yhteyttä

Link to Jos haluat tietää enemmän siitä, miten asiakkaita palvellaan entistäkin paremmin digimaailmassa, niin ota reippaasti yhteyttä.