Customer Data Platform (CDP) – Markkinoinnin ylivertainen työkalu

Antti Ellonen

Senior Consultant

Customer Data Platform, CDP, on työkalu jonka on ennustettu olevan ”the” markkinointityökalu vuonna 2020. Eikä ihme, CDP eli asiakaskokemuksen työkalu tarjoaa niin markkinoinnille kuin asiakaspalvelulle, myynnille, tuotekehitykselle ja asiakkuuksien johtamiselle lukusia uusia mahdollisuuksia. CDP hyödyttää yhtälailla B2C kuin B2B yrityksiä ja maksaa itsensä takaisin säästämällä rahaa markkinoinnista.

Customer Data Platform – Mistä on kyse?

Kyseessä on yrityksen oma työkalu, joka yhdistää useista eri datalähteistä asiakastietoa valitun CDP-työkalun sisälle, muodostaen yksittäisestä asiakkaasta mahdollisimman kattavan kuvan. Toiset puhuvat laajennutusta CRM-työkalusta, toinen vertaa tätä markkinoinnin automaation työkalun laajennukseen. Koska työkalulla ei ole vielä vakiintunutta suomenkielistä nimeä, puhun CDP:stä myös asiakaskokemuksen hallintatyökaluna.

Alla olevassa kuvassa on kuvattuna yksinkertainen prosessi CDP:n toiminnallisuudesta.

Yhdistämme siis lukuisia yrityksen omia ja ulkoisia datalähteitä, jotka on kaikki yhdistettynä erilaisten rajapintojen tai esimerkiksi excelien avulla CDP:n sisälle.

Olennaista on, että siirrettävän asiakasdatan mukana on tunnistettava asiakastieto, mieluusti vähintään kolmesta datalähteestä. Tunnistettavaa asiakastietoa ovat esimerkiksi CRM-tiedot, markkinoinnin automaation data ja mobiiliapplikaation tiedot kirjautumisen perusteella.

Saamme yhdistettyä CDP:hen myös sosiaalisen median työkaluista dataa, mikäli pystymme CDP:n sisällä tunnistamaan sähköpostiosoitteen.

Mitä useamman datalähteen saamme viemme työkaluun, sitä laadukkaamman profiilin saamme yksittäisestä henkilöstä muodostettua. Yrityksellä on itsellään mahdollisuus vaikuttaa kuinka sensitiivistä dataa halutaan.

Kuulostaako mielenkiintoiselta? Lue lisää CDP:n eduista Dentsu Data Services sivuilta!