Globális adatkezelési elvek

Adatkezelési elveink

Link to Globális adatkezelési elvek

Adatvédelmi tájékoztató jelentkezők, munkavállalók és kilépők részére

Adatvédelmi tájékoztatónk jelentkezők, munkavállalók és kilépők részére

Link to Adatvédelmi tájékoztató jelentkezők, munkavállalók és kilépők részére

Utolsó módosítás: 2020. szeptember 24.


A dentsu international (a jelen tájékoztatóban a továbbiakban: „cégcsoport”, "mi", "minket" stb.) globális médiacsoport. Jelen magyar aloldal tekintetében Magyarországon a cégcsoportot a dentsu Hungary Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.; cégjegyzékszám: 01-09-168441) képviseli.  Cégcsoportunk segítséget nyújt marketing és reklám fejlesztés terén, nyomtatott, levél, e-mail vagy weboldalakon megjelenő formában. Hiszünk abban, hogy a felelős adatgazdálkodás segíti a vállalkozások fejlődését és lehetővé teszi, hogy erős kapcsolat létesülhessen adott márka és a fogyasztó között. Vállalkozásként elkötelezettek vagyunk a velünk kapcsolatba lépő magánszemélyek magánszférájának tiszteletben tartása és védelme mellett. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a személyes adatokat mindenkor átlátható módon, a vonatkozó személyiségi jogi és adatvédelmi törvényeknek megfelelően kezeljük és dolgozzuk fel.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató részletesen ismerteti azokat a típusú személyes adatokat, amelyeket Önről gyűjtünk, amikor Ön kapcsolatba lép velünk. Az Ön által többek között a jelen weboldal kapcsán részünkre átadott személyes adatok tekintetében a dentsu international az adatkezelő.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató az alábbiakat ismerteti:

 • Az általunk gyűjtött adatok
 • Hogyan használjuk fel az adatokat
 • Hogyan tároljuk személyes adatait
 • Hogyan védjük személyes adatait
 • Adatok megosztása és kiadása
 • Nemzetközi és vállalatcsoporton belüli adatátadások
 • Az Ön jogai
 • Külső weboldalakra mutató hivatkozásokkal kapcsolatos felelősségünk
 • Módosítások
 • Kapcsolatfelvétel

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató Kiegészítő Tájékoztató részében ismertetjük, mit értünk "személyes adatok" és a jelen Tájékoztatóban használt egyéb kifejezések alatt.

 1. Az általunk gyűjtött adatok

Az, hogy milyen típusú adatokat gyűjtünk Önről a körülményektől és az Ön által igénybe vett szolgáltatástól függ. Általában az alábbi módokon gyűjtünk adatokat Önről és/vagy az Ön által igénybe vett szolgáltatásainkról:

 • A weboldal Ön által történő használatára vonatkozó adatok:

Adatokat gyűjtünk arról, hogy Ön miként használja weboldalunkat. Ide tartoznak az Ön által meglátogatott oldalak adatai, az, hogy milyen szolgáltatásokra vagy információkra keresett rá, illetve milyen linkeket és tartalmat nyitott meg. Ezenkívül az Ön által a weboldal igénybevétele során megadott személyes adatokat felhasználhatjuk arra is, hogy Önnek megfelelő tartalmat szolgáltassunk és tájékoztassuk marketing stratégiánkról.  Ez a "profilalkotás"-ként ismert tevékenység a személyes adatok automatizált eszközökkel történő kezelése az Ön személyes preferenciáinak, érdeklődési körének vagy magatartásának elemzése vagy előrejelzése céljából. Ön a profilalkotás ellen jogosult tiltakozni (lásd a jelen Tájékoztató 7. pontját lejjebb).

 • Technikai adatok

Adatokat gyűjtünk arról, hogy milyen eszköz(öke)t használ a weboldal eléréséhez. Ennek részeként gyűjtjük a mobileszköz egyedi azonosítóját vagy az internetprotokoll (IP) címeket, amely számok egy adott számítógépet vagy egyéb hálózati eszközt tudnak egyedileg azonosítani az interneten. Ezt az információt összekapcsoljuk egy sütiazonosítóval, amelyet lehívunk és kezelünk. Az általunk használt sütikről és felhasználásuk céljáról további információkat talál a külön Cookie Tájékoztatónkban (ami elérhető a https://www.dentsu.com/hu/hu/jogi-tudnivalok/suti-tajekoztato oldalon).

 • Kapcsolattartási adatok

Ha regisztrál, kapcsolati adatait azért gyűjtjük, hogy email figyelmeztetőket küldhessünk, részt vehessen rendezvényeinken, letölthesse tartalmunkat, előfizethessen hírlevelünkre, vagy ha szeretné, hogy válaszoljunk a megkeresésére. Az általunk gyűjtött személyes adatok közé tartozik az Ön neve, e-mail címe, munkaköre és tartózkodási helye.

 • Marketing- és kommunikációs adatok

Adatokat gyűjtünk marketing anyagok küldésével kapcsolatos preferenciáiról, illetve kommunikációval kapcsolatos preferenciáiról.

Gyermekkorúak

Nem gyűjtünk aktívan adatokat 16 évesnél fiatalabb személyekről. Ha a szolgáltatásaink kapcsán bármilyen aggodalma volna a gyermeke személyes adatainak kezelését illetően, vagy ha azt gondolja, hogy gyermeke személyes adatokat adhatott meg a weboldalunkon, kérjük, keressen meg minket az alábbi címen: privacy.hungary@dentsu.com. Az ilyen adatokat ésszerű időn belül töröljük nyilvántartásainkból.

2. Hogyan használjuk fel az adatokat

Hacsak a törvény másképp nem rendelkezik, az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az alábbi célokra használjuk fel:

 • biztosítjuk az Ön által kért konkrét információkat vagy szolgáltatásokat;
 • lehetővé tesszük a tartalmunk letöltését;
 • hírleveleket és a márkáinkra, szolgáltatásainkra vonatkozó információkat küldünk Önnek;
 • válaszolunk kéréseire és visszajelzéseire; és
 • elemezzük és/vagy javítjuk szolgáltatásainkat.

Az adatvédelmi törvény alapján kötelesek vagyunk Önt tájékoztatni a személyes adatai kezelésének jogalapjáról. Az Ön személyes adatai kezelésének alapja a legtöbb esetben: a) valamilyen jogos érdekünk az általunk az Ön részére biztosított, Ön által kért szolgáltatásokkal vagy egyébként az Önnel fennálló ügyfélkapcsolattal összefüggésben, vagy b) az Ön hozzájárulása, ha azt kértük.

Az alábbi táblázatban további információkat talál arról, hogy milyen célokra használjuk fel személyes adatait, és melyek azok felhasználásának jogalapjai. Felhívjuk a figyelmét, hogy személyes adatait egynél több jogalapon is kezelhetjük, attól függően, hogy adatait milyen célra használjuk.


Cél/TevékenységA kezeléssel érintett személyes adatok köreAz adatkezelés jogalapja, beleértve a jogos érdekek alapját

Tájékoztatás szolgáltatásainkról az Ön részére:

- Az Ön által kért információk, pl. hírlevelek vagy publikációk küldése az Ön által megadott preferenciáknak megfelelően

- Név

- E-mail cím

- Telefonszám

- Cégnév

- Tartózkodási hely

- Pozíció és munkakör

- Bármely kérdés, amit szolgáltatásainkkal kapcsolatban felénk intéz

- Részvétele rendezvényeken (offline vagy onlin)

Ha Ön tájékoztatást kért tőlünk, pl. hírleveleket, publikációkat vagy rendezvényekre szóló meghívókat, akkor hozzájárulása alapján küldünk üzeneteket.

Ha nem kíván több marketingüzenetet kapni tőlünk, bármikor rákattinthat a levél alján található "leiratkozás" linkre. 

A weboldalunk javításához és fejlesztéséhez: 

- Statisztikai elemzést végzünk arról, hogy miként használja weboldalunkat pl. azért, hogy javítani tudjuk weboldalunkat, új szolgáltatásokat és anyagokat tudjuk ajánlani stb.

- Technikai adatok (pl. IP cím)

- Felhasználással kapcsolatos adatok

Jogos érdekeink miatt szükséges (hogy meghatározzuk az ügyfelek típusát szolgáltatásainkhoz, hogy honlapunk naprakész és releváns legyen, hogy fejlesszük üzletünket és tájékoztassuk marketingstratégiánkról).
Releváns tartalom szolgáltatása, valamint az Önnek küldött hirdetés hatékonyságának mérése vagy megértése.

- Név

- E-mail cím

- Telefonszám

- Cégnév

- Tartózkodási hely

- Pozíció és munkakör

- Felhasználással kapcsolatos adatok

- Marketing és kommunikáció beállítások

- Technikai adatok (pl. IP cím)

- Részvétel rendezvényeken (offline és online)

Jogos érdekeink miatt szükséges (hogy elemezzük, hogyan használják az ügyfelek szolgáltatásainkat és kezelik a tartalmat, hogy fejlesszük üzletünket és tájékoztassuk marketingstratégiánkról).

- Az Ön által beküldött megkeresések vagy visszajelzések megválaszolása

- Feltételeink/egyéb szabályzataink esetleges módosítása esetén tájékoztatás nyújtása

- Név

- E-mail cím

- Telefonszám

- Cégnév

- Tartózkodási hely

- Pozíció és munkakör

- Részvétele rendezvényen (offline vagy online)

- Marketing/kommunikáció beállításai

- Bármely információ amelyet Ön önként megad megkeresésében vagy visszajelzésében

Jogos érdekünk az Ön által hozzánk beküldött megkeresések megválaszolása, hogy az általunk nyújtott szolgáltatásokról megfelelően tájékoztassuk és az Öntől kapott információkat vállalkozásunk fejlesztésére használjuk fel.
Az Ön igényeinek megfelelő termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk nyújtása.

- Név

- E-mail cím

- Telefonszám

- Tartózkodási hely

- Felhasználással kapcsolatos adatok

Jogos érdekünk megismerni, hogy mely termékeink és szolgáltatásaink érdekelhetik Önt, és hogy ezekről tájékoztassuk.
Információmegosztás szolgáltatóinkkal.

- Név

- E-mail cím

- Felhasználással kapcsolatos adatok

- Marketing és kommunikáció

- Technikai adatok (pl. IP cím)

Jogos üzleti érdekünk, hogy adatait megosszuk harmadik felekkel, akik a weboldalunk működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtanak nekünk.
A dentsu international belüli információcseréhez.

- Név

- E-mail cím

- Telefonszám

- Pozíció és munkakör

- Cégnév

- Tartózkodási hely

- Felhasználással kapcsolatos adatok

Mivel a dentsu international globális médiatársaságként működik, jogos üzleti érdekünk, hogy adatait megosszuk a dentsu internationalon belül azért, hogy vállalkozásunkat hatékonyan tudjuk vezetni, illetve termékeinket és szolgáltatásainkat biztosítani tudjuk.
Adatok megosztása harmadik felekkel, pl. felügyeleti és bűnüldöző hatóságokkal

- Név

- E-mail cím

- Telefonszám

- Pozíció és munkakör

- Cégnév

- Tartózkodási hely

- Felhasználással kapcsolatos adatok

- Technikai adatok (pl. IP cím)

Adatait megosztjuk, ha ez szükséges valamilyen ránk vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos üzleti érdekünk érvényesítéséhez.


3. Meddig őrizzük meg adatait

Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg ez az adott szolgáltatáshoz szükséges, törvényi kötelezettségeinkkel összhangban. Ezt követően személyes adatait vagy biztonságosan töröljük vagy anonimizáljuk, hogy azokat fel lehessen használni elemzési célokra. A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt kapcsolattartási adatokon keresztül további információkat kérhet.

4. Hogyan védjük adatait  

Megfelelő szervezési és technológiai óvintézkedésekkel biztosítjuk a védelmet az illetéktelen felhasználás, hozzáférés vagy a személyes adatok véletlen elvesztése, módosítása vagy megsemmisülése ellen. Ezenkívül igyekszünk biztosítani, hogy szolgáltatóink is így járjanak el.

5. Adatok megosztása és kiadása

Külső szolgáltatóinkkal megosztott adatok

Több külső szolgáltatót is igénybe veszünk, hogy a nevünkben elvégezzenek bizonyos üzleti tevékenységeket, így pl. hírleveleink kiküldését és online szolgáltatásaink szerverszolgáltatását és az ügyfélkapcsolat-menedzsmentet. Adatokat csak olyan mértékben adunk ki, amely szükséges ahhoz, hogy ezek a harmadik felek biztosítani tudják a szolgáltatásaikat. Szolgáltatóinkat szerződésben kötelezzük utasításaink betartására és kikötjük, hogy az Ön személyes adatait saját vállalkozási céljaikra nem használhatják fel.

A más felekkel megosztott adatok

Ha a törvény előírja vagy megengedi, személyes adatokat kiadhatunk másoknak, így például felügyeleti vagy bűnüldöző szerveknek, például bíróság megkeresésére vagy idézésére vagy bűnüldöző szerv kérésére, vagy ha úgy látjuk, hogy ez szükséges törvénytelen tevékenységek kivizsgálásához, megelőzéséhez vagy azzal kapcsolatos egyéb intézkedéshez, vagy ha a törvény egyébként előírja. 

Az Önre vonatkozó személyes adatokat nem adjuk el vagy kölcsön harmadik félnek.

6. Nemzetközi és vállalati csoporton belüli adatátadások

A dentsu international több vállalatból álló, globálisan működő médiacsoport. Ennek megfelelően személyes adatait esetenként átadhatjuk a csoporton belüli tagvállalatainknak. Az adatok hozzáférhetősége mindig a feltétlenül szükséges mértékre korlátozódik, és azt csak akkor biztosítjuk, ha ez szükséges az Ön által kért szolgáltatások nyújtásához vagy ahhoz, hogy valamely szükséges vagy törvényes funkciót végrehajtsunk. A tagvállalataink egy része az Európai Unión kívül található, azonban mi mindenkor biztosítjuk az átadások és továbbítások biztonságát az irányadó adatkezelési és adatvédelmi jogszabályokkal összhangban.

Az Ön adatait csak akkor adjuk ki az EU-n kívülre, ha meggyőződtünk róla, hogy a kezelt adatok sértetlenségét és biztonságát garantáló megfelelő szintű védelmet biztosítanak, és teljesítik a vonatkozó adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit. Ezek az intézkedések magukban foglalhatják az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési/adatvédelmi feltételek, illetve egyéb adattovábbításhoz szükséges megfelelőségi mechanizmust, amelyet adott esetben alkalmazunk. Ha személyes adatokat adunk át tagvállalataink között, az ilyen adatátadásokra az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételeket tartalmazó megállapodást kötünk. 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt kapcsolattartótól további információkat kérhet a fenti adatátadásoknál alkalmazott intézkedésekről.

7. Az Ön jogai

 • Tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az jogos érdekünk (vagy harmadik fél jogos érdeke) alapján történik, és Ön tiltakozni akar az ilyen jogalapon történő adatkezelés ellen, mivel úgy érzi, hogy az alapvető jogait és szabadságait érinti. Ön emellett jogosult tiltakozni személyes adatainak közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából történő kezelése ellen. Bármikor tiltakozhat, és mi kötelesek vagyunk az Ön által kifogásolt adatok kezelését beszüntetni, hacsak nem tudunk kellően alapos indokot felmutatni az adatkezelés folytatására.
 • A személyes adataihoz való hozzáférés Amennyiben Ön a jelen bekezdésben meghatározott igényét benyújtja, és mi személyes adatokat tárolunk Önről, kötelesek vagyunk tájékoztatni erről, és ennek részeként átadni a személyes adatok leírását és másolatát, valamint, hogy miért kezeljük azokat. Megkérhetjük Önt, hogy azonosítsa magát, mielőtt személyes adataihoz hozzáférést biztosítanánk. Kérését a vonatkozó jogszabályban előírt határidőn belül elbíráljuk.
 • Személyes adatai továbbításának kérelmezése Személyes adatait strukturált, általánosan használt, gépileg olvasható formátumban biztosítjuk az Ön, vagy egy Ön által kiválasztott harmadik fél számára. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a jog azokra a személyes adataira vonatkozik, amelyeket Ön adott meg nekünk; és ha személyes adatait hozzájárulás alapján kezeljük, vagy ha az adatokat az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez használtuk fel.
 • Személyes adatai törlésének kérelmezése Ön jogosult kérni tőlünk adatai törlését vagy eltávolítását, ha sikeresen érvényesítette a tiltakozásra vonatkozó jogát (lásd feljebb), vagy ha egy helyi jogszabály alapján kötelesek vagyunk törölni személyes adatait. Felhívjuk a figyelmét, hogy bizonyos adatokat szükséges lehet megőriznünk a jogszabályi előírások miatt és/vagy saját jogos érdekünkben. Ha ez történik, tájékoztatjuk Önt erről.
 • Személyes adatai helyesbítésének vagy aktualizálásának kérelmezése Ez lehetővé teszi, hogy bármilyen hiányos vagy pontatlan Önről tárolt adatot kijavíttasson.
 • Bizonyos esetekben kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ha Ön ezt kéri, akkor továbbra is tároljuk személyes adatait, de azok kezelése korlátozott mindaddig, amíg a korlátozás érvényben van.
 • Hozzájárulásának visszavonása Amennyiben Ön hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez, ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ha hozzájárulását visszavonja, ez nem érinti a személyes adataival a hozzájárulás visszavonását megelőző időszakban általunk végzett műveletek törvényességét.
 • Panasz benyújtása Mindent megteszünk a panaszai orvoslása érdekében. Ugyanakkor, ha úgy érzi, hogy panaszát nem oldottuk meg, jogosult panaszt tenni a helyi adatvédelmi hatóságnál. Például ez Magyarországon a helyi adatvédelmi hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága.

Ha Ön a fenti jogait gyakorolja és bármilyen kérdés merülhet fel a személyazonosságát illetően, akkor kérhetjük, hogy adjon meg olyan adatokat, amelyek alapján meggyőződhetünk az Ön személyazonosságáról.

8. Külső weboldalakra mutató hivatkozásokkal kapcsolatos felelősségünk

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató csak a dentsu international által gyűjtött személyes adatokra vonatkozik. Az oldalunk külső weboldalakra, például közösségi oldalakra – Facebook, Twitter vagy a LinkedIn – mutató hivatkozásokat tartalmaz. Ha követi ezeket a hivatkozásokat, akkor az érintett oldalakat azok saját vonatkozó felhasználói és adatvédelmi tájékoztatója alapján használja, mivel az ő adatvédelmi gyakorlatuk nem tartozik a jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alá. Ezenkívül nem vállalunk felelősséget és nincs befolyásunk a külső weboldalak által gyűjtött adatok vonatkozásában, és nem vállalunk felelősséget az Ön által az ilyen külső weboldalakon megadott adatok védelméért és kezeléséért.

9. Módosítások

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót időről időre módosíthatjuk az irányadó törvény, a bevált gyakorlat változásai vagy a személyes adatok kezelésére vonatkozó saját gyakorlatunk megváltoztatása esetén.  A legutóbbi változat dátuma a lap tetején látható. Ha Ön a fenti változtatásokat nem fogadja el, kérjük, ne használja tovább szolgáltatásainkat, és ne ossza meg velünk személyes adatait. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze ezt a Tájékoztatót az esetleges változások követése érdekében.

 10. Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése volna a jelen Tájékoztatót vagy adatvédelmi koncepciónkat illetően, vagy szeretné gyakorolni a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban említett bármelyik jogát, az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba Adatvédelmi Tisztviselőnkkel:

Cím: Data Protection Officer, dentsu international, Regent’s Place, 10 Triton Street, London, NW1 3BF

Telefonszám: (+44) (0) 207 070 7700

E-mail: dpo@dentsu.com

A Cégcsoport képviseletében a dentsu Hungary Kft. jár el Magyarországon, elérhetőségei:

Székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.

Telefonszám: +36 1 411 2200

E-mail: privacy.hungary@dentsu.com


KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

A jelen Kiegészítő Tájékoztatásban ismertetjük az Adatvédelmi Tájékoztatóban használt egyes szakkifejezéseket.

"adatkezelő" – az a személy vagy társaság, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza.

"személyes adat" – minden olyan adat, amely Önnel kapcsolatos (vagy amely alapján Ön azonosítható).

 "kezelés vagy adatkezelés" – az adatokkal végzett bármilyen tevékenység. Például ide tartozik az adatok gyűjtése, tárolása, kiadása és törlése.

"profilalkotás" - a személyes adatok automatizált eszközökkel történő kezelése az adott személyről bizonyos dolgok megállapításához, például munkahelyi teljesítményének, megbízhatóságának, gazdasági helyzetének, személyes preferenciáinak, érdeklődési köreinek, magatartásának, tartózkodási helyének vagy mozgásának elemzése vagy előrejelzése.

"átadás" – a személyes adatoknak az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő átadása (pl. az Európai Gazdasági Térségen kívül található eszközökön történő tárolás), vagy az Európai Gazdasági Térségen kívülről bárkinek hozzáférés biztosítása a személyes adatokhoz.