Segítünk méltányos és nyílt társadalmat építeni

Módunkban áll befolyásolni az emberek gondolkozását, érzéseit és döntéseit. Felnyitjuk az emberek szemét, empátiát teremtünk, és megváltoztatjuk a szemléletüket. Munkatársaink alkotók, kreatív szakemberek és újítók, akik szenvedélyesen hisznek a fejlődésben.

Az esélyegyenlőség alapvető jog, és nem kiváltság! A globális közösségek azonban továbbra is az egyenlőtlenségtől szenvednek. Méltányos bánásmódot és egyenlő esélyeket biztosítunk munkatársaink és a körülöttünk lévő emberek boldogulásához.

Sokszínű és befogadó munkakörnyezetet építünk

Erősségünk a sokszínűségben rejlik. A sokszínűség, az egyenlő bánásmód és a befogadás iránti elkötelezettségünk ígéretet jelent arra, hogy sokféle nézőpontot használunk, elismerjük a különbözőséget és befogadó kultúrát építünk, ahol mindenki felhatalmazást kap arra, hogy a munkában kibontakoztathassa az igazi egyéniségét.

Elkötelezettek vagyunk a társadalom és az iparágunk hosszú távon fenntartható változásai mellett, hogy mindenki számára biztosítsuk a méltányosság és egyenlőség kultúráját.

Világos alapelvekkel rendelkezünk, amelyek szabályozzák a működésünket, és tükrözik szervezetünk azon szándékát, hogy támogassuk minden munkatársunk jólétét és befogadását etnikai hovatartozásól, szexuális orientációtól, nemtől, életkortól, neurodiverzitástól és fizikai képességektől függetlenül.

A Dentsu alapító tagja a Világgazdasági Fórum „Partnerség az etnikai egyenlőségért az üzleti etben” kezdeményezésének. A kezdeményezés célja a munkahelyi etnikai megkülönböztetés felszámolására irányuló törekvések megvalósítása és összehangolása, valamint az etnikai esélyegyenlőség új és globális normáinak meghatározása az üzleti életben. Emellett platformot biztosít az üzleti vállalkozások számára, hogy közösen támogassák a befogadást elősegítő vállalati politikákat.


Nemek közötti egyensúly a dentsu-nál

Az elmúlt években elért haladásra szeretnénk építeni azzal a vállalásunkkal, hogy 2025-ig az összes vezetői szerepkörben megteremtjük a nemek közötti egyensúlyt. Ez azt jelenti, hogy 2025-ig a felső vezetői és döntéshozói pozíciók 50%-át női munkatársaknak kell betölteniük - beleértve a Dentsu igazgatóságát is.

A nők tényleges részvételének biztosítása a döntéshozatal minden szintjén elősegíti a sikeresebb és fenntarthatóbb üzleti tevékenységet, és pozitív hatásokkal jár a szélesebb társadalomra nézve is. Ma globális üzletágunkban a vezetőink több mint egyharmada nő, és számos piacon már megvalósul a nemek közötti egyensúly.

Támogatjuk a következő generáció sokszínű tehetségeit

Diverzifikáljuk a tehetséggondozást azáltal, hogy globális iskoláinkban és a pályakezdők számára kialakított karrierprogramunk, a The Code segítségével megosztjuk tudásunkat és szakértelmünket a fiatal generációkkal. A The Code kitárja iparágunk kapuit a hátrányos helyzetű hallgatók előtt magával ragadó workshopok, tapasztalatszerzési és gyakornoki lehetőségek révén.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy közösségalapú toborzással 5000 alulreprezentált fiatal számára biztosítsunk karrier- és gyakornoki lehetőséget.

Támogatjuk az esélyegyenlőséget, és szemléletet formálunk

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy lehetőséget teremtsünk a leginkább rászorulók számára, ám a változás előmozdításában vállalt szerepünk ezen is túlmutat: felhívjuk az emberek figyelmét és formáljuk a szemléletüket, valamint támogatjuk az esélyegyenlőséget. Reflektorfénybe állítjuk a hiányosságokat, beleértve az oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz, a munkához és a jogsegélyhez való méltányos és egyenlő hozzáférést.

Módunkban áll befolyásolni az emberek gondolkozását, érzéseit és döntéseit. Felnyitjuk az emberek szemét, empátiát teremtünk, és megváltoztatjuk a szemléletüket.

Munkánk során határokat feszegetünk és sokszor kemény valósággal szembesülünk, miközben megváltoztatjuk az emberek gondolkodását és viselkedését. Célunk, hogy a sztereotípiák elleni, szemléletformáló kampányokkal 2030-ig egymilliárd embert érjünk el

Átláthatóság és felelősségvállalás

Olvasd el a dentsu aktuális beszámolóját a sokszínűség, méltányosság és befogadás (Diversity, Equity & Inclusion, DEI) területén végzett törekvéseire vonatkozóan!

Beszámoló megtekintése