Ta strona jest zgodna z oficjalnymi wytycznymi dotyczącymi dostępności.

Witryna posiada obecnie poziom AA, zgodny z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) 2.0. Podczas projektowania i rozwoju tej strony internetowej stale przeprowadzaliśmy audyt jej dostępności.


Jak przesłać informację zwrotną dotyczącą dostępności strony internetowej?

Przyjmujemy wszelkie opinie na temat funkcjonowania tej strony internetowej.

Skontaktuj się z nami


Niektóre funkcje strony internetowej dentsu


Większy tekst

Osoby, które preferują większy tekst, mogą dostosować jego rozmiar za pomocą elementów sterujących przeglądarki.

Wszystkie nowoczesne przeglądarki obsługują komendę, którą uruchamia wciśnięcie klawiszy Ctrl + Shift, a następnie naciśnięcie '+' lub '-' w celu powiększenia lub pomniejszenia.

Niektóre z nich obsługują również następujące funkcje: „Alt v", "z", a następnie "i".

Za pomocą menu przeglądarki można też wybrać opcję: Widok > Powiększenie > Powiększenie / Zmniejszenie.


Arkusze stylów

Ta strona została zaprojektowana z wykorzystaniem arkuszy stylów i zoptymalizowana dla potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Jeśli jednak kolory lub układ graficzny stanowią problem, arkusz stylów można wyłączyć.

W większości przeglądarek, z wyjątkiem Chrome, do wyłączania arkuszy stylów używa się 'Alt v', 'y' i 'n'. Aby skorzystać z menu, należy wybrać kolejno opcje View > Page Style / Style > No Style.

W przypadku Chrome zainstaluj wtyczkę Web Developer, a w zakładce CSS wybierz „Disable All Styles”.


Projektowanie stron internetowych

Projekt tej strony internetowej będzie odpowiadał szerokości ekranu, tak abyś mógł łatwo znaleźć i przeczytać to, czego szukasz. projekt będzie również odpowiadał rozmiarowi tekstu, tak abyś mógł zwiększyć rozmiar tak bardzo, jak tego potrzebujesz.


WAI-ARIA (web accessibility initiative accessible rich internet applications)

Ten kod strony internetowej identyfikuje różne obszary każdej strony (baner, wyszukiwanie, nawigacja i informacje o zawartości) dla użytkowników o komputerach z technologią wspomagającą.


WAI-ARIA (inicjatywa dostępności internetowej dostępna dla bogatych aplikacji internetowych)

Kod tej strony internetowej będzie identyfikował różne obszary każdej strony internetowej (baner, wyszukiwanie, nawigacja i informacje o treści, takie jak nagłówek w hierarchii) dla użytkowników z technologią wspomagającą.


Elementy, które nie są wyposażone w technologię wspomagającą

Dostęp do plików PDF

Niektóre strony zawierają pliki Adobe PDF. Informacje na temat dostępności plików PDF można znaleźć na stronie internetowej Adobe.