Børnefamiliers internetbrug falder under Covid-19

Published on:

Forbrugernes mediebrug har ændret sig markant under Covid-19, og særligt interessen for nyheder og de mange timer i hjemmet driver udviklingen mod tv og digitale medier. Dog peger ny dataindsamling på, at den nye hverdag for særligt børnefamilier resulterer i et markant lavere internetforbrug.


For medie- og marketingfolk er det essentielt at have indgående kendskab til forbrugernes medievaner. Dette kendskab er nemlig vores bedste allierede i målet om at lave en succesfuld mediestrategi.

Derfor har vi igangsat en undersøgelse, som skal gøre os klogere på danskernes mediebrug som følge af Covid-19. Fra uge 12 og de efterfølgende seks uger udsender vi et ugentligt spørgeskema til et online panel bestående af 1000 respondenter i alderen +16 år.

Når vi som mediestrateger dykker ned i data om forbrugernes liv, føler vi os som arkæologer, der graver efter indsigter. Forskere, der med en lille børste nænsomt fejer sandet bort fra de indsigtsskatte, der gemmer sig i dataen. Og sådan en skat har vi opdaget.


Den første dataindsamling i den Covid-19-specikke undersøgelse fandt sted i uge 12, og dataen på danskernes ændrede mediebrug så ud, som forventet, når vi sammenlignede før og efter Covid-19: Tv-seningen steg markant, brugen af digitale nyhedssites steg og brugen af streamingtjenester steg. Denne udvikling var forventet. Dog viste dataen også noget, som var knap så forventet.


Internetbrugen… Falder?

Før Covid-19 brugte 91% af alle danskere internettet dagligt. Den første dataindsamling fra uge 12 viste imidlertid, at det tal faldt. Ret meget endda. Før Covid-19 brugte 91% af danskerne internettet dagligt. Det tal faldt til 81% af danskerne under Covid-19 (uge 12).

Den indsigt fik os til at spærre øjnene op. Først troede vi ikke rigtig på, at det kunne passe. Men da svarene på spørgeskemaet fra uge 13 tikkede ind fra vores dataleverandør, præsenteredes samme tendens. I uge 13 brugte 83% af danskerne internettet dagligt.

Dette fald stemmer ikke umiddelbart overens med den historie, der ellers er fortalt under Covid-19, nemlig at brugen af internettet stiger grundet de mange timer i hjemmet og en søgen efter digital underholdning.

Dog ved vi, at data sjældent lyver, så vi fandt en vores indre arkæologer frem igen, greb en lidt større børste og gav os til at lede efter en forklaring på faldet i internetbrug.


Pres på børnefamilierne

I vores søgen efter svar arbejdede vi ud fra en hypotese om, at der måtte være en målgruppe, som under Covid-19 oplever så store forandringer i hverdagen, at tiden bruges på andet end internettet.

En af de befolkningsgrupper, som er særligt ramt af en anderledes hverdag, er børnefamilierne. Her skal forældrene agere dagplejere, pædagoger eller lærere samtidig med, at en stor del af dem passer deres hverdagsjob fra hjemmekontoret.

Flere forældre oplever et øget pres, fordi de på skift må passe deres barn, mens den anden arbejder og omvendt. Dette skaber en hverdag, hvor mange forældre bruger det meste af dagen på enten at arbejde eller på at passe deres børn, hvorfor tiden brugt på underholdning på internettet falder. Samtidig er der en sandsynlighed for, at forældre i denne periode grundet omstændighederne arbejder mindre end normalt, hvilket for mange også resulterer i mindre brug af internettet.


Kilde: Dentsu Aegis Network 2020


I vores dataindsamling ser vi, at kun 49% af voksne mellem 16 og 39 år med et hjemmeboende barn bruger internettet dagligt. Før Covid-19 brugte 82% af førnævnte målgruppe internettet dagligt.

For vokse mellem 16 og 39 år med to hjemmeboende børn brugte 80% af dem internettet dagligt før Covid-19. Under Covid-19 ligger det tal på 70%.

Vi ser altså, at børnefamilierne ligger markant under gennemsnittet både før og efter corona, men at faldet efter corona er drastisk.


Ud fra dataindsamlingen kan vi således pege på, at særligt børnefamiliernes nye hverdag er bidragende til et stor fald i andelen af danskere, der bruger internettet dagligt.


Vil du vide mere om danskernes mediebrug lige nu? Så deltag i vores gratis webinar om netop medieudviklingen som følge af Covid-19. Det afholdes fredag den 3. april, og du kan læse mere her.